Zgłoś się do Salonu Kobiet

Już wkrótce V Salon Kobiet.  Organizator – Starostwo Powiatowe  Ełku – zaprasza  wszystkich chętnych do bezpłatnego zaprezentowania swoich wyrobów na stoiskach wystawienniczych.  KobiecyElk.pl. objął wydarzenie patronatem.

Impreza odbędzie się w sobotę, 4 października, w Zespole Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku przy ul. Kajki 4.

Zgłoszenia przyjmowane są w Wydziale Informacji i Cyfryzacji Starostwa Powiatowego w Ełku, ul. Piłsudskiego 4, II piętro, pokój 393, tel. 87/ 621-83-36, 726 335 033.