Konsultacje społeczne – szkolenie

We wrześniu odbędą się w Ełku dwa szkolenia pt. „Konsultacje społeczne – tylko obowiązek czy przepis na społeczeństwo obywatelskie?”. Konsultacje to zaproszenie do rozmowy, to pytanie o opinie, to włączanie np. w sprawy lokalne ogółu mieszkańców.

Konsultacje mogą dotyczyć w zasadzie wszystkiego. W ostatnich latach temat konsultacji społecznych staje się coraz bardziej popularny. Powody? „Polska w niektórych wymiarach, nie licząc Bułgarii i Rumunii, charakteryzuje się najniższym poziomem aktywności obywatelskiej i politycznej w Unii Europejskiej.” (Kongres Polska WielkiProjekt, socjolog prof. Piotr Gliński). Z badań jednoznacznie wynika, że polskie społeczeństwo jest nieaktywne, skupia się na narzekaniu, nie ma zaufania do władzy ani poczucia wpływu na to co dzieje się wokół. Czy konsultacje społeczne mogą to zmienić? Czy są szansą na budowanie społeczeństwa świadomego, zaangażowanego, biorącego sprawy w swoje ręce? Jaki jest ich sens i jakie warunki należy spełnić, aby przynosiły pożądane efekty? I do czego w ogóle potrzebna nam ta cała partycypacja? Na te i inne pytania związane z konsultacjami społecznymi podczas dwudniowego, bezpłatnego szkolenia odpowiedzą Agnieszka Olender i Jolanta Woźnicka.

Agnieszka Olender – pracownik Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku, współpracuje jako animator i trener ze Stowarzyszeniem CAL w Warszawie. Jest członkiem Zespołu Konsultacyjnego ds. NGOs przy Prezydencie Białegostoku. Zaangażowana w projekty z dziedziny partycypacji społecznej oraz współpracy organizacji pozarządowych z administracja publiczną. Współautor i redaktor poradnika dotyczącego inicjatywy lokalnej.

Jolanta Woźnicka – współtwórczyni Centrum OPUS, od 2009 roku prezeska Centrum OPUS, od 2011 – sekretarz. Doradczyni i trenerka z zakresu animacji lokalnej, funduszy unijnych i przygotowania wnioskó, szkoliła m.in. na Akademii Konsultacji w Krakowie. Certyfikowana trenerka STOP III stopnia (superwizorka), ekspertka animacji lokalnej.

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniach, które poszerzą Państwa horyzonty i wiedzę na temat dialogu społecznego oraz wzbogacą CV. Zgłoszenia przyjmujemy do 12 września w biurze Stowarzyszenia Adelfi przy ul. Dąbrowskiego 10 lok. 2U (formularz można oczywiście wysłać pocztą) lub pod adresem mailowym: malgorzata.zajac@adelfi.pl (skan). Formularze zgłoszeniowe oraz PROGRAM szkoleń dostępne są na stronie www.adelfi.pl oraz stronach UM Ełku i Starostwa Powiatowego w Ełku.

Szkolenia skierowane są do wszystkich mieszkańców powiatu ełckiego; do pracowników samorządu, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz wszystkich innych osób, którym nie jest obojętne to, co dzieje się w ich najbliższej okolicy.

Organizatorami są stowarzyszenie Adelfi wraz z Urzędem Miasta Ełku oraz Starostwem Powiatowym w Ełku. Szkolenia organizowane są w ramach projektu „Ełk, konsultuje!” współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Małgorzata Zając,tel. 87/737 78 45.

Terminy:

16-17 września

20-21 września

Miejsce:

kamienica  przy ul. Małeckich 3, sala nr 36.

Wstęp wolny