Pokonać przemoc w rodzinie

Przemoc w rodzinach pojawia się częściej, niż myślimy. I ma różne formy – nie tylko fizyczną. Warto z tym sobie poradzić. Taką szansę stwarza projekt „Zrozumiesz siebie – pokonasz problemy” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku.

Celem projektu jest podejmowanie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w nich. Do udziału w projekcie organizatorzy zachęcają osoby dorosłe będące ofiarami przemocy i osoby zagrożone przemocą, świadków przemocy, wychowanków pieczy zastępczej, osoby nie radzące sobie w sytuacjach konfliktowych, rodziców i opiekunów chcących nabyć kompetencje wychowawcze.

W ramach projektu zorganizowane zostaną:

1) Warsztaty – psychoedukacja na temat PTSD,

2) Szkolenie „Jak reagować w sytuacjach zagrożenia, radzenie sobie z konfliktem”,

3) Warsztaty „Ustalanie granic w wychowywaniu dziecka”,

4) Grupa socjoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży.

Zgłoszenia przyjmowane będą do piątku, 12 września br., w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, przy ul. Piłsudskiego 5, od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 13:00 pokój nr 4.

Szczegółowych informacji udziela również telefonicznie Katarzyna Haraburda pod nr 87/621-15-50.