Ruszają zapisy dzieci do przedszkoli – zobacz harmonogram

Znany jest harmonogram rekrutacyjny do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz do szkół podstawowych  prowadzonych przez Miasto Ełk  na rok szkolny 2016/2017.

 Od 15 lutego można składać wnioski o przyjęcie dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Natomiast nabór wniosków o przyjęcie  do szkół podstawowych będzie prowadzony od 1 czerwca 2016.

 I. Rekrutacja do przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ełk.

 Od 15 lutego 2016 roku rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ełk. Zarządzeniem nr 504/2016 Prezydenta Ełku z dnia 28 stycznia 2016  r. (http://bip.elk.warmia.mazury.pl/system/obj/18941_504.16.pdf) ustalono następujący harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i  oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

Harmonogram rekrutacyjny do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

na rok szkolny 2016/2017

Rodzaj czynności

Terminy

w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy

 w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

15-29 lutego

2016

4-15 kwietnia 2016

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 20 ust. 7 ustawy

1-18 marca

2016

18-25 kwietnia 2016

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

21 marca 2016

17 maja 2016

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

22-29 marca 2016

18-19 maja

2016

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

30 marca 2016

20 maja 2016

 

W rekrutacji uczestniczą dzieci w wieku od 3 lat do 6 lat zamieszkałe na obszarze Gminy Miasto Ełk, które w roku szkolnym 2015/2016 nie uczęszczały do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

II. Rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ełk

Zarządzeniem nr 505/2016 Prezydenta Ełku z dnia 28 stycznia 2016 roku (http://bip.elk.warmia.mazury.pl/system/obj/18942_505.16.pdf) ustalono następujący harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla szkół podstawowych:

Harmonogram rekrutacyjny do szkół podstawowych na rok szkolny 2016/2017

 

Rodzaj czynności

Terminy

w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy

 w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

01-15 czerwca 2016

16-17 sierpnia 2016

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności , o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy.

20-30 czerwca 2016

23-24 sierpnia 2016

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

1 lipca 2016 godz.14:00

25 sierpnia 2016 godz.14:00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

6 lipca 2016

29 sierpnia 2016

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

8 lipca 2016

31 sierpnia 2016