Bezpłatna pomoc prawna – kto może uzyskać

Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą, w Ełku stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej przez adwokata lub radcę prawnego.

Mieszkańcy mogą korzystać z nieodpłatnych porad prawnych w punkcie zlokalizowanym przy ul. Małeckich 3/28 w Ełku, cztery dni w tygodniu w godz.:

 • poniedziałek – wtorek, od godz. 9:00 do 13:00,
 • środa – piątek, od godz. 10:00 do 14:00.

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną otrzymają:

 • osoby, które nie ukończyły 26. roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • osoby, które ukończyły 65 lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • prawa karnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa ubezpieczeń społecznych,
 • prawa rodzinnego,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Więcej na: www.ms.gov.pl