Mamy mówią mleku „tak!”

Mamy mówią mleku „tak!”. Wyniki badania matek przeprowadzonego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mam kota na punkcie mleka”.

Aż 95 proc. matek dzieci w wieku 8-13 lat dba o to, by ich pociechy regularnie sięgały po mleko i jego przetwory, zaś niemal 40 proc. z nich pod wpływem kampanijnych informacji dotyczących zalecanego dziennego spożycia nabiału, zrewidowała jadłospis swojej rodziny, wprowadzając do niego więcej produktów mlecznych. O tym, że mleko jest „cool” nie tylko w oczach dzieci, ale też ich mam, przekonują rezultaty najnowszego badania Instytutu ProPublicum.

Wychodząc z założenia, że to właśnie rodzice, a w szczególności przykład, jak dają, odgrywa decydującą rolę w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych dzieci, organizatorzy programu „Mam kota na punkcie mleka” za jeden z celów trzyletniej kampanii obrali dotarcie

z informacją o walorach odżywczych mleka i jego przetworów do opiekunów, zwłaszcza matek, oraz zachęcenie ich do jak najszerszego wprowadzenia mleka – w różnej postaci – do codziennego menu całej rodziny.

W badaniu weryfikującym osiągnięcie założeń kampanii[1], przeprowadzonym przez Instytut ProPublicum pod koniec 3. roku programu, wzięło udział pół tysiąca matek dzieci w wieku 8-13 lat  z całej Polski. Badacze sprawdzili, w jaki sposób działania podejmowane w ramach kampanii wpłynęły na wizerunek mleka i jego przetworów w grupie respondentek. Interesowało ich również, czy pod wpływem programu zmienił się poziom wiedzy matek na temat wartości odżywczych produktów mlecznych, a także czy w porównaniu z wynikami tego samego badania przeprowadzonego przed startem kampanii, zmianie uległ deklarowany przez matki poziom konsumpcji mleka i przetworów mlecznych.

 Od dobrego przykładu do dobrego nawyku

 Dobry przykład to co najmniej połowa sukcesu, jeśli idzie o kształtowanie nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży. Jak wynika z badań, większość matek dzieci w wieku 8-13 lat nie tylko wpaja prawidłowe zasady dotyczące odżywiania, ale także sama ich przestrzega. Połowa respondentek deklaruje, że każdego dnia sięga po mleko. Co czwarta (25 proc.) z nich w swojej codziennej diecie uwzględnia ser żółty, zaś co piąta (22 proc.) dokłada do tego zestawu jogurt. Nieco inaczej rzecz ma się, jeśli idzie o tygodniowy jadłospis badanych. Tu królują sery podpuszczkowe, po które co najmniej raz w tygodniu sięga 85 proc. respondentek. Na drugim miejscu uplasowały się jogurty (77 proc.), na trzecim zaś mleko (75 proc.). W porównaniu z wynikami badań przeprowadzonych przed rozpoczęciem programu, w grupie matek wzrosła popularność płatków z mlekiem oraz kefiru (wzrost o 5 p.p.), a także mleka, jogurtów oraz deserów mlecznych (wzrost o 4 p.p.).

Nabiał częstszym gościem na rodzinnym stole

Z badań wynika, że dzięki kampanii udało się zwiększyć wiedzę matek na temat odpowiednio zbilansowanej diety. Pod wpływem informacji dotyczących zalecanego dziennego spożycia mleka i produktów nabiałowych kobiety zrewidowały codzienny jadłospis swojej rodziny – zgodnie

z deklaracjami, 38 proc. z nich zdecydowało się częściej serwować dzieciom dania na bazie mleka i jego przetworów. Co trzecia z nich (32 proc.) zmieniła nawyki żywieniowe i częściej sięga po produkty mleczne. Prawie wszystkie respondentki (96 proc.) czują się odpowiedzialne za wpajanie dzieciom zasad prawidłowej diety, której nieodłącznym elementem są produkty nabiałowe. Zbliżony odsetek (97 proc.) przyznaje, że na co dzień dba o to, by mleczne dania regularnie pojawiały się na rodzinnym stole.

Sukcesem kampanii jest także utrwalenie wśród matek korzystnego wizerunku mleka i jego przetworów. Połowa uczestniczek badania (51 proc.), które zetknęły się z programem „Mam kota na punkcie mleka”, zadeklarowała, że dzięki niemu jest bardziej przyjaźnie nastawiona do mleka i produktów mleczarskich.

O Polskiej Izbie Mleka

Polska Izba Mleka (PIM) jest największą organizacją branży mleczarskiej w Polsce. Została utworzona z inicjatywy spółdzielni i zakładów mleczarskich oraz firm z nimi współpracujących. Liczy ponad 70 członków, a wśród  podmiotów zrzeszonych znajdują się największe firmy mleczarskie  i związane z branżą mleczarską. Głównym celem PIM  jest współpraca członków i partnerów Izby na rzecz rozwoju i promocji polskiego mleczarstwa zarówno w Polsce, jak i zagranicą.

O Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka (PFHBiPM) została utworzona w 1995 roku. Jest organizacją niezależną, dobrowolną i samorządną. Zrzesza ponad 9 200 członków skupionych w 18 związkach regionalnych hodowców bydła i producentów mleka oraz w Polskim Związku Bydła Simentalskiego i Krajowym Związku Hodowców Czerwonego Bydła Polskiego


[1] Badanie „Konsumpcja i postrzeganie mleka i produktów mlecznych wśród dzieci w wieku od 8 do 13 lat. Wyniki badania matek” przeprowadzone przez Instytut Badawczy ProPublicum na reprezentatywnej próbie matek dzieci w wieku od 8 do 13 lat w sierpniu 2015 r.