Własny samochód – kaprys czy konieczność?

O potrzebie posiadania własnego auta szczególnie często mówią właściciele samochodów oraz przedstawiciele pokolenia Y. O zachciance częściej wspominają najmłodsi respondenci poniżej 25 roku życia. Tylko co piąty uczestnik badania „Mobilność w oczach Polaków” przeprowadzonego dla VWFS uważa samochód w dużym stopniu za przymus lub konieczność, a mniej niż co dziesiąty za niepotrzebny wydatek.

steering-wheel-1162968_960_720Posiadanie samochodu to komfort, swoboda i niezależność. W tej kwestii wszystkie badane grupy są zgodne. Zdecydowana większość – 90% ankietowanych spośród tych, którzy samochodu nie mają, chciałaby go mieć.

Auto częściej potrzebą niż zachcianką

Respondenci częściej uważają, że samochód jest im niezbędny do wywiązywania się z obowiązków i sprawnego funkcjonowania, rzadziej – że jest ich kaprysem. Na potrzebę wskazało 48% ankietowanych, podczas gdy na chęć lub zachciankę 35%.

Tylko niecała połowa (48%) z ankietowanych kierowców w badaniu dla Volkswagen Financial Services w posiadaniu samochodu podkreśla potrzebę wywiązywania się z obowiązków i sprawnego funkcjonowania, ale tylko jedna czwarta mówi o tym podkreślając poczucie przymusu i konieczności. Za to o radości i zadowoleniu z komfortu i wygody mówi blisko 90% właścicieli aut i przede wszystkim Milenialsi – 95% z nich deklaruje, że chciałoby mieć samochód. To ciekawa obserwacja, gdyż to właśnie Generacja Y (urodzonych z początkiem lat 80-tych) uważana jest za symbol młodości, zdolności, ale i nielojalności. Czyżby służbowy samochód był neutralizatorem tej ostatniej pokoleniowej cechy? – mówi dr Leszek Mellibruda, psycholog biznesu.

Kierowcy łączą samochód z komfortem i wygodą

Dla 3/4 respondentów samochód to w znacznym stopniu komfort oraz wygoda. Nieco ponad 2/3 uczestników badania zrealizowanego dla VWFS silnie wiąże auto ze swobodą i niezależnością. Komfort i wygoda łączone są z samochodem przez 86% posiadaczy aut i 67% osób nie posiadających prawa jazdy.

Połowa kierowców postrzega posiadanie samochodu jako swoje marzenie – podobne postawy wykazuje zaledwie 30% nie posiadających prawa jazdy. W poszczególnych grupach wiekowych o własnym aucie marzą przede wszystkim 26-35-latkowie. Co ciekawe, w najmniejszym stopniu jako „swoje marzenie” samochód określają osoby przed 25 rokiem życia.