Staż w Portugalii, Hiszpanii lub Szwecji – skorzystaj

20.07. Gdzie chcesz spędzić te wakacje? Może w Portugalii, Hiszpanii lub Szwecji? Dzięki Projektowi może stać się to realne. Jeśli nie ukończyłeś 25 lat i jesteś bez pracy min. 6 miesięcy lub zbliżasz się do 35 i nie pracujesz od 12 miesięcy możesz wziąć udział w projekcie realizowanym przez Ośrodek w Ełku. 

Spotkanie informacyjne projektu ” Szerokie Horyzonty” – środa 20.07.2016 godz. 11.00

horyzonty-zdjęcieelkW ramach projektu oferujemy Tobie m.in. wyjazd na zagraniczne staże do Portugalii, Szwecji lub Hiszpanii oraz udział w bezpłatnych szkoleniach zawodowych i językowych.

Projekt „Szerokie horyzonty – mobilność międzynarodowa na rzecz aktywizacji młodych bezrobotnych” dofinansowany jest z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.

STAŻE DLA OSÓB W WIEKU 18 – 35 lat, które nie uczą się oraz są bezrobotne.

hiszpania portugalia szwecja

Na staż może pojechać osoba, która:

a) jest niepracująca/bezrobotna przez okres min. 6 miesięcy i nie ukończyła 25 roku życia,

b) jest niepracująca/bezrobotna przez okres min. 12 miesięcy i nie ukończyła 35 roku życia,

c) zamieszkuje na terenie województwa podlaskiego lub warmińsko – mazurskiego (podregionu ełckiego),

Zdobądź międzynarodowe doświadczenie w branżach:

 • gastronomiczno – hotelarskiej,
 • turystycznej,
 • fryzjersko-kosmetycznej,
 • opieki nad osobami zależnymi.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

W ramach projektu Szerokie horyzonty oferujemy:

 • 2 – miesięczne staże zawodowe w Hiszpanii, Portugalii lub Szwecji
 • kursy językowy przed wyjazdem i w trakcie trwania wyjazdu
 • indywidualne szkolenia zawodowe w przedsiębiorstwach
 • wsparcie i opiekę mentora/opiekunów
 • udział w warsztatach i coaching indywidualny
 • organizację i pokrycie kosztów stażu zagranicznego, w tym: miejsca stażu, transport, zakwaterowanie, wyżywienie i kieszonkowe, udział w zajęciach kulturowych – zwiedzanie
 • stypendia szkoleniowe
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia

Szczegółowe informacje:

Spotkanie informacyjne odbędzie się 20.07.2016 (środa) – godz. 11.00

Do pobrania: pdfFormularz zgłoszeniowy, pdfRegulamin udziału w projekcie

Nie zwlekaj i zapisz się już dziś! Liczba miejsc ograniczona.

środa 20.07.2016 godz. 11.00