Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców

27.02 Bezpłatne spotkanie dotyczące „Możliwości finansowania działalności gospodarczej ze środków Unii Europejskiej w latach 2014-2020″ odbędzie się 27 lutego 2015 r. w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku. Zgłoszenia uczestnictwa w spotkaniu przyjmowane są do 25 lutego.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku zaprasza przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na bezpłatne spotkanie informacyjne nt. „Możliwości finansowania działalności gospodarczej ze środków Unii Europejskiej w latach 2014-2020″.

Celem spotkania jest przybliżenie ogólnych założeń dotyczących przyszłej perspektywy finansowej oraz aktualne możliwości pozyskania środków finansowych z Funduszy Europejskich dla przedsiębiorstw.

Podczas spotkania informacyjnego będą prezentowane tylko ogólne informacje na temat przykładowych typów/rodzajów przedsięwzięć planowanych do objęcia wsparciem w ramach nowych programów operacyjnych. Nie będą prezentowane konkretne informacje na temat możliwości otrzymania dofinansowania, ani terminy przyjmowania wniosków o dofinansowanie.

Sala w której odbędzie się spotkanie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo w przypadku specjalnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności prosimy o kontakt z pracownikami Punktu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Ełku pod nr tel. 87 7341109/10 lub email: lpielk@warmia.mazury.pl

Termin:

 27.02.2015 r. w godz. 10.00 – 13.00.

Miejsce:

Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku, przy ul. Parkowej 12

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest:
1. dostarczenie formularza zgłoszeniowego osobiście do siedziby Punktu przy ul. Kajki 10 w Ełku lub przesłanie na adres mailowy: lpielk@warmia.mazury.pl do dnia 25 lutego 2015 r.
2. potwierdzenie mailowe przesłane przez organizatorów spotkania.