Rocznica wybuchu II wojny światowej

1.09. 1 września 1939 r. – Atak Niemiec na Polskę i początek II wojny światowej. O godzinie 4.45 niemiecki pancernik szkolny „Schleswig-Holstein” rozpoczął ostrzał Westerplatte, Wojskowej Składnicy Tranzytowej na terenie Wolnego Miasta Gdańska, bronionej przez załogę (około 200 żołnierzy) pod dowództwem mjr. Henryka Sucharskiego i kpt. Franciszka Dąbrowskiego. Przez 7 dni bohatersko odpierała ona powtarzające się ataki niemieckie z morza, ziemi i powietrza, stając się symbolem polskiego oporu.

 

1_wrzesnia_2016_plakatII wojna światowa trwała sześć lat i pochłonęła 72 miliony istnień ludzkich. Do końca wojny wzięło w niej udział 61 państw, na wówczas 67 istniejących.

Harmonogram obchodów:

31 sierpnia 2016 r. (środa)

  • godz. 17:00 – Cmentarz Wojskowy – Oddanie hołdu i czci Żołnierzom Września

1 września 2016 r. (czwartek)

  • godz. 18:00 – Katedra św. Wojciecha – msza święta w intencji ofiar II wojny światowej,
  • godz. 19:15 – Uroczystości w parku przy pomniku Bohaterskim Żołnierzom Września, złożenie kwiatów i wiązanek.