Przesiądź się na komunikację miejską

16-22.09. Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku wraz z Miejskim Zakładem Komunikacji serdecznie zapraszają na Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. W dniach 16-22 września obchodzony jest ETZT, który ma na celu zwiększenie świadomości ekologicznej na temat korzystania z samochodów osobowych.

Ukazanie korzyści płynących z wybrania przyjaznych dla środowiska form transportu – roweru, komunikacji miejskiej czy chodzenia pieszo. Wszystkie działania organizowane w ramach ETZT są bezpłatne.

W tym roku przygotowano następujące działania:

16-22 września „KORZYSTAM Z MZK” Zamiast auta wybierz miejska komunikację. Wypełnij  deklarację, dołącz do niej skasowane bilety MZK w dn. 16-22 września, bądź skserowany bilet miesięczny, dekadowy, napisz krótką inf. na temat podróży komunikacja miejską i przynieś je do nas do dnia 25 września a otrzymasz fajny upominek.

DEKLARACJA

REGULAMIN

17 września „DZIEŃ OTWARTY  MZK”  Bezpłatne zwiedzanie Miejskiego Zakładu Komunikacji dla grup zorganizowanych. Zapisy  grup odbywają się pod numerem tel.  87 / 610 16 24 do dnia 15 września (wtorek). Jednorazowo MZK może zwiedzać jedna klasa.

18 września „EKO SPACER” Szansa poznania miasta bez ulicznego hałasu oraz uciążliwego ruchu samochodowego. Czas trwania około 2 godz. Zgłoszeń można dokonywać poprzez kontakt telefoniczny do CEE do dnia 17 września. Miejsce i godzina rozpoczęcia spaceru uzależniona jest od możliwości czasowych grupy.

19 września „NOCNY RAJD ROWEROWY” Poznanie miasta i okolic z perspektywy nocnej jazdy na rowerze. Głównym celem jest popularyzacja turystyki rowerowej. Start godz. 20:00 spod CEE w Ełku. Czas trwania ok. 5 godzin. Zapisy prowadzone są do dnia 18 września.

20 września „ RELACJA Z ROWEROWEJ PODRÓŻY” Spotkanie z podróżnikiem Piotrem Kolendą , który na rowerze zwiedza świat. Spotkanie dotyczyć będzie Maroka, a dokładniej relacji z wyprawy rowerowej szlakami  Sahary.  Spotkanie odbędzie się o godz. 15:00 w CEE w Ełku, sala nr 2.

22 września „DZIEŃ BEZ SAMOCHODU” Bezpłatny przejazd komunikacją miejską za okazaniem dowodu rejestracyjnego. Wszystkie osoby, które pozostawią w domu swoje samochody będą uprawnione wraz z rodzinami do darmowych przejazdów komunikacją miejską. Dowód rejestracyjny upoważnia  do darmowego przejazdu osobę, na którą został wystawiony. Członkowie rodziny mogą korzystać z przejazdu wyłącznie w obecności posiadacza dowodu rejestracyjnego.

22 września „TURNIEJ ROWEROWY” Możliwość zmierzenia się uczniów z zagadnieniami dotyczącymi zasad ruchu drogowego oraz sprawdzenie umiejętności poruszania się w ruchu miejskim. Turniej trwać będzie w godzinach 10:00 – 12:00. Zgłoszeń należy dokonywać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres r.cimochowska@cee.elk.pl, do dnia 18 września. W turnieju mogą wziąć udział 3 – osobowe drużyny z klas 4-6 szkół podstawowych. ZAPEWNIAMY ROWERY UCZESTNIKOM TURNIEJU!

ZGŁOSZENIE

REGULAMIN

Powietrze wolne od zanieczyszczeń prowadzi do dłuższego życia i o tym należy pamiętać nie tylko w Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Transportu, lecz w ciągu całego roku.