Podlasie zyskało kompetentnych trenerów

Członkowie Stowarzyszenia SYNERGIA, z Niewodnicy Koryckiej,  przeszli w tym roku kilka zagranicznych szkoleń, tym samym podnosząc swoje umiejętności trenerskie.Szkolenia, których tematyka była ściśle związana z celami statutowymi organizacji, dotyczyły edukacji na rzecz globalnego obywatelstwa, promowania przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości socjalnej, jak również efektywnego wykorzystywania strategii komunikacyjnych i marketingu społecznego w pracach ngo-sów.

Jak informuje Stowarzyszenie, na swoje działania SYNERGIA otrzymała fundusze z Programu ERASMUS+, sektor Edukacja Dorosłych. SYNERGIA była jedną z zaledwie trzech organizacji pozarządowych z Podlasia, których projekty okazały się najlepsze i otrzymały finansowanie w pierwszej edycji konkursu, w roku 2014.

Projekt pod nazwą „Podwyższenie kompetencji trenerskich członków Stowarzyszenia SYNERGIA w dziedzinie aktywizacji obywatelskiej, przedsiębiorczości oraz strategii komunikacyjnych w celu podniesienia jakości wykonywania zadań statutowych organizacji” jest realizowany w kilku etapach. Najpierw odbyły się trzy serie szkoleń w renomowanych ośrodkach zagranicznych, w których uczestniczyły po dwie osoby ze Stowarzyszenia. Obecnie organizacja kończy ostatni etap projektu, który polega na opracowaniu materiałów edukacyjnych, które zostaną wkrótce udostępnione w postaci broszurek pod roboczym tytułem: „zostawić swój dobry ślad…” oraz na stronie internetowej  www.synergiapodlasie.pl.

„Nasi partnerzy, czyli instytucje szkolące, opracowali programy kursów z uwzględnieniem sugestii i potrzeb Stowarzyszenia, tym samym znakomicie wywiązując się z umów”, mówi Prezes Stowarzyszenia. Trenerki z fundacji Foundation for Women Entrepreneurs podczas szkolenia na Malcie przybliżyły uczestnikom zagadnienia związane z przedsiębiorczością. Program obfitował w przykłady dobrych praktyk zaczerpniętych z doświadczeń własnych organizatorek, jak i innych kobiet biznesu. Organizacja Consulta Europa Projects and Innovation z Gran Canarii przeszkoliła kursantów w dziedzinie zakładania i prowadzenia małych przedsiębiorstw socjalnych, fundraisingu oraz komunikacji marketingowej. Natomiast tematem trzeciego szkolenia była edukacja na rzecz globalnego obywatelstwa oraz nowoczesne metody nauczania tego tematu.  Kurs przeprowadzili trenerzy włoskiego oddziału międzynarodowej organizacji humanitarnej OXFAM Italia.

Wiedza i umiejętności nabyte przez trenerów organizacji, jak również opracowane materiały będą wykorzystywane podczas spotkań i warsztatów dla mieszkańców Podlasia. Kontakty z organizacjami partnerskimi oraz innym uczestnikami mogą wkrótce zaowocować kolejnymi projektami, do których tym razem organizacja planuje włączyć panie, również spoza Stowarzyszenia. Cele projektu zostały osiągnięte, uczestnicy podnieśli swoje umiejętności trenerskie, nasz region zyskał kompetentnych szkoleniowców, a Stowarzyszenie SYNERGIA ma szansę zyskać wyższą rangę wśród organizacji prowadzących edukację nieformalną.

Stowarzyszenie na rzecz wspierania edukacji, demokracji obywatelskiej i rozwoju regionalnego SYNERGIA, to organizacja pozarządowa działająca w powiecie białostockim od 2009 roku. Misją Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju społeczności lokalnych.

Źródło: materiały przekazany przez Stowarzyszenie Synergia