Oferta Przedszkola Niepublicznego „Jedyneczka”.

Przedszkole mieści się przy ulicy 11-go Listopada 24 w Ełku (przy Zespole Szkół nr 1), wyposażone jest w nowoczesne pomoce dydaktyczne i zabawki edukacyjne.

„Jedyneczka” oferuje bogaty program zajęć edukacyjno – wychowawczych, który realizowany jest zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Zajęcia prowadzone w przedszkolu inspirują dzieci do emocjonalnego zdobywania nowych wiadomości i umiejętności, zapewniając im możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Dbając o prawidłowy rozwój młodego człowieka, zapewnimy dzieciom liczne zajęcia dodatkowe.

Prowadzimy zajęcia: dydaktyczno-artystyczne, ruchowo-rytmiczne, taneczne – tańce integracyjne, plastyczne, z języka angielskiego i niemieckiego, zajęcia z ceramiki, opieka duszpasterska, logopeda, zajęcia z tenisa ziemnego, zajęcia sportowe na sali gimnastycznej i inne. Zajęcia dodatkowe prowadzone są przez doświadczonych i wykształconych instruktorów, lektorów i specjalistów w poszczególnych dziedzinach. Uczestniczymy w różnego rodzaju: wycieczkach, spektaklach, wystawach, spotkaniach tematycznych organizowanych na terenie naszego miasta, wychodzimy do biblioteki, Centrum Edukacji Ekologicznej, Muzeum Historycznego, Ełckiego Centrum Kultury, Szkoły Artystycznej, uczestniczymy w różnego rodzaju projektach ekologicznych i społecznych. Koszt pobytu dziecka wynosi 450 zł z pełnym wyżywieniem, wszystkimi zajęciami dodatkowymi i pełną ofertą przedszkola. Zwracamy koszt wyżywienia za dni nieobecne.

 Wszelkie informacje pod numerem telefonu  609 499 084 i na stronie internetowej www.jedyneczka.elk.pl

 

 Niniejszy artykuł stanowi ofertę reklamową.