Najczęstsze rodzaje przepukliny

Wiele osób każdego roku zapada na choroby, które może nie są od razu groźne dla życia, ale bywają zagrożeniem dla zdrowia, zwłaszcza gdy nie są właściwie diagnozowane i leczone. Do tej grupy zalicza się również przepuklina, która występuje w kilkunastu różnych rodzajach i może być wywoływana najróżniejszymi czynnikami. Przedstawiamy rodzaje przepukliny, które występują najczęściej i dotykają zarówno dzieci, jak i osób dorosłych.

Czym jest przepuklina?

Na początek warto wiedzieć, czym jest przepuklina. Każdy organizm pod skórą posiada tkanki, które tworzą szczelną powierzchnię, zapobiegającą przedostawaniu się przez nie narządów wewnętrznych. Gdy te tkanki podskórne z jakiegoś powodu ulegają osłabieniu, w danym miejscu dochodzi do przejścia narządów przez nie i uwypuklenia widocznego na skórze gołym okiem. Wówczas mowa o przepuklinie.

Zgrubienie to może być bardziej, albo mniej widoczne, a także ustępować pod naciskiem. Zdarza się, że występuje jedynie w określonych okolicznościach, aby zanikać w innych. W każdym przypadku jest to stan przewlekły, który wymaga zastosowania różnych form leczenia.

U dzieci zazwyczaj ma się do czynienia z przepukliną wrodzoną, która występuje najczęściej do pierwszego roku życia, a następnie samodzielnie zanika. Taka przepuklina spowodowana jest niedorozwojem tkanek podskórnych, albo zbyt słabym napięciem mięśniowym. Dorośli zazwyczaj cierpią na przepukliny nabyte, których pojawienie się jest związane z długotrwałymi używkami, ciężką pracą, wysoką wagą ciała, nieprawidłową dieta czy innymi, bardziej nagłymi czynnikami zewnętrznymi.

Przepuklina pępkowa

Przepuklina pępkowa należy do najczęściej występujących u dzieci. Zwykle zauważalna jest w postaci zgrubienia podskórnego, które może pojawiać się jedynie w momentach, gdy dziecko oddaje stolec, albo długo płacze. Jest to jedna forma przepukliny pępkowej, w której nie jest konieczny natychmiastowy zabieg chirurgiczny – zazwyczaj przy odpowiednich ćwiczeniach oraz obserwacji przez rodziców i pediatrę, zmiana samoistnie zanika wskutek rozwoju mięśni w jamie brzucha.

U dorosłych przepuklina pępkowa wywoływana jest zbyt dużą masą ciała oraz ciężką pracą fizyczną, głównie dźwiganiem. W takim przypadku może pojawić się nagle i owocować silnym bólem. Jeśli dodatkowo towarzyszy jej zaczerwienienie oraz wymioty, konieczna jest natychmiastowa hospitalizacja i operacja – zachodzi ryzyko uwięźnięcia jelita.

Przepuklina żołądka

Przepuklina rozworu przełyku, zwana również przepukliną żołądka, to choroba dotykająca przede wszystkim osób po 50. roku życia, otyłych, albo posiadających bardzo stresującą pracę. Polega ona na zmniejszeniu napięcia rozworu przełyku, co skutkuje cofaniem się nie tylko treści pokarmowych, ale również samego żołądka do obwodu przełyku. To z kolei wywołuje takie objawy, jak zgaga, wymioty, zaparcia, problemy ze spożywaniem pokarmów czy nasilony ból żołądka. Przepuklina tego rodzaju zazwyczaj, jeśli nie jest bardzo nasilona, leczona jest początkowo w sposób farmakologiczny oraz przez zmniejszenie wagi. Operację wykonuje się w przypadku powikłań.

Przepuklina pachwinowa

Przepuklina pachwinowa dotyka zarówno kobiet w formie przepukliny udowej, jak i mężczyzn w formie klasycznej przepukliny pachwinowej. W obu przypadkach zazwyczaj spowodowana jest zbyt dużą wagą czy wysiłkiem fizycznym. U kobiet czynnikiem sprzyjającym jej pojawieniu się są liczne porody. W każdym przypadku przepuklina wymaga natychmiastowej interwencji chirurgicznej, jako że grozi uwięźnięciem jelit.

Artykuł powstał przy współpracy z portalem Leczymy przepuklinę – objawy, rodzaje i leczenie.