Na czym polega mechaniczna filtracja wody?

Mechaniczna filtracja wody jest pierwszym i niezbędnym etapem w procesie uzdatniania wody. Podczas filtracji mechanicznej z cieczy usuwane są zanieczyszczenia stałe, które znajdują się zarówno w wodzie studziennej, jak i tej płynącej z naszych kranów. Choć dostawcy wody dbają o jej jakość, stan rurociągów tworzących instalację przesyłową ma niebagatelny wpływ na powstawanie zanieczyszczeń.

 

Przebieg i znaczenie filtracji mechanicznej

Im starsza sieć wodociągów, tym większe ryzyko powstawania zanieczyszczeń na drodze wody do ostatecznego odbiorcy. W składzie wody, której nie poddano uzdatnianiu, znajdziemy m.in. drobinki piasku, blaszki rdzy oraz pozostałości materiałów uszczelniających, wypłukiwanych stale przez płynącą rurociągiem wodę.

Stosowanie filtrów mechanicznych z odpowiednimi wkładami pozwala wychwytywać te największe zanieczyszczenia przed przekazaniem wody do kolejnych urządzeń. W ten sposób chronimy istniejącą armaturę przed ich niszczącym oddziaływaniem oraz przed rozwojem korozji.

Kiedy woda przepływa przez filtr mechaniczny, stałe zanieczyszczenia osadzają się na jego wkładzie, zatem na wylocie urządzenia mamy już ciecz wolną od tych największych cząsteczek. Na skuteczność procesów filtracji mechanicznej wpływa rodzaj zastosowanych wkładów, dostosowany do jakości wody w danym miejscu.

Rodzaje filtrów mechanicznych

Zanieczyszczenia, które zatrzymały się na wkładzie filtra, trzeba oczywiście usuwać. Podstawowy podział mechanicznych urządzeń filtracyjnych opiera się właśnie na sposobie, w jaki zanieczyszczenia usuwane są z filtra. Przyjrzyjmy się kilku różnym rozwiązaniom, proponowanym przez Global Concepts 2000 Polska.

Pierwszą propozycją są filtry mechaniczne CINTROPUR. W urządzeniach tego typu zanieczyszczenia zatrzymują się na wkładzie filtracyjnym wykonanym z włókniny bądź tworzywa sztucznego. Usuwanie nagromadzonych zanieczyszczeń odbywa się przez otwarcie zaworu spustowego.

Olbrzymią zaletą tych filtrów jest fakt, że wkład wymieniamy wyłącznie w sytuacji uszkodzenia, natomiast nie ulega on zużyciu w trakcie eksploatacji. Skuteczność filtracji przez te urządzenia wynosi: 1, 5, 25, 50, 100, 150 i 300 μm.

Innym rozwiązaniem są automatyczne i półautomatyczne filtry z płukaniem przeciwprądowym HONEYWELL. W tych urządzeniach wkład wykonany jest z tworzyw sztucznych lub stali szlachetnej. Usuwanie nagromadzonych zanieczyszczeń odbywa się poprzez płukanie wsteczne, do czego nie jest wymagane czasowe odłączenie filtra od instalacji.

Podobnie jak w przypadku filtrów omawianych wcześniej, również te wkłady są bardzo wytrzymałe i mogą służyć bez konieczności wymiany przez wiele lat. Skuteczność filtracji urządzeń HONEYWELL wynosi w zależności od typu: 20, 50, 100, 200, 300 lub 500 μm.

Ostatnią już grupę wkładów mechanicznych stanowią urządzenia z kategorii Aqua Filter. Są to właściwie filtry ochronne z wymiennymi wkładami o rozmaitych funkcjach. Wkłady węglowe takich filtrów poprawiają klarowność wody przez usuwanie zanieczyszczeń organicznych i związków chemicznych. Użycie wymiennika jonowego w filtrze służy zmiękczaniu wody, jeszcze inne wkłady umożliwiają redukcję stężenia żelaza.