Majowy spacer ornitologiczny

23.05. Klub Miłośników Ptaków przy Ełckim Stowarzyszeniu Ekologicznym zaprasza na majowy spacer ornitologiczny 23 maja 2015 r. (sobota).
 
Wszystkie nasze ptaki powróciły już z zimowisk i trwa w najlepsze sezon lęgowy. Ponieważ rozwinięte liście drzew utrudniają bądź uniemożliwiają obserwacje wzrokowe, spróbujemy tym razem rozpoznawać ptaki po głosach.