Konkurs kulinarny „Smaki zbóż” 2015

Gmina Ełk ogłasza kulinarny Dożynek Gminy Ełk w 2015 roku. Odbędzie się 30 sierpnia w Chełchach.

Regulamin I Konkursu Kulinarnego Gminy Ełk „SMAKI ZBÓŻ 2015”

Wójt Gminy Ełk Tomasz Osewski zaprasza do udziału w konkursie kulinarnym organizowanym przy współpracy z Warmińsko – Mazurską Izbą Rolniczą, który odbędzie się podczas dożynek gminnych. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Ełk, w konkursie można wziąć udział przygotowując potrawy indywidualnie lub zespołowo.

1. Konkurs polega na przygotowaniu przez biorące w nim udział osoby 2 dań z produktów zbożowych (ziaren zbóż, kasz, mąki).

2. Wszelkie potrzebne produkty do dań konkursowych przygotowywanych w trakcie konkursu zapewniają uczestnicy we własnym zakresie.

3. Dania konkursowe będą przygotowywane w trakcie imprezy na oczach publiczności.

4. Każda osoba lub drużyna przedstawi do oceny jury dania konkursowe w postaci porcji degustacyjnych (minimum 50 gramowych), po jednej porcji dla każdego z jurorów. Drużyna każda przygotuje również 1 talerz do prezentacji z daniem konkursowym (pełne danie na jednym talerzu – półmisku – salaterce).

5. Każda drużyna przygotuje wcześniej jedno gotowe danie z produktów zbożowych w celu wyporcjowania i podania w postaci porcji degustacyjnych publiczności. W ilości minimum 30 porcji nie mniejszych niż 30 gramów.

6. Konkurs odbędzie się w trakcie dożynek Gminy Ełk 30 sierpnia 2015 r.w Chełchach.

7. Ilość osób lub zespołów biorących udział w konkursie ograniczona jest do ilości stanowisk przygotowanych przez organizatora. W przypadku ilości zgłoszeń przekraczającej ilość stanowisk, komisja konkursowa podejmie decyzję o przeprowadzeniu w kolejnych turach.

8. Jury oceniając potrawę będzie kierowało się czterema kryteriami:
a) – smak potrawy (od 1 do 30 pkt)
b) – wygląd potrawy (od 1 do 10 pkt)
c) – związek potrawy z lokalną kulturą kulinarną – tradycją lokalną lub rodzinną (od 1 do 10 pkt)
d) – dodatki do potrawy np.: sosy, surówki (od 1 do 10 pkt)

9. Skład jury ustala organizator imprezy.
10. Jury, w składzie:

– Wojciech Charewicz (dziennikarz, krytyk kulinarny, kucharz, autor książki kulinarnej „W myśliwskiej kuchni Wojtka Charewicza”, współautor książki kucharskiej „Dieta i Miłość”) – przewodniczący,
– dietetyk,
– Urszula Gorajewska,
– Przedstawiciel Izby Rolniczej,
– Tomasz Osewski.

11. Każda potrawa jest oceniana wg wytycznych w arkuszu ocen.

12. Każdy z jurorów może przyznać maksymalnie 60 punktów każdej z potraw. Punkty przyznane przez jurorów będą sumowane. Maksymalnie jury może przyznać potrawie 300 punktów.

14. Wszystkim uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy uczestnictwa.

15. Zwycięzcy konkursu (3 pierwsze miejsca) otrzymają nagrody rzeczowe przygotowane przez organizatora oraz dyplomy:
I miejsce nagroda rzeczowa o wartości 500 zł,
II miejsce nagroda rzeczowa o wartości 400 zł,
III miejsce nagroda rzeczowa o wartości 300 zł
oraz dwie nagrody wyróżnienia, każda o wartości 150 zł.

16. Jury nie ujawni wyników konkursu do oficjalnego ich ogłoszenia.

17. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone ze sceny przez jury w czasie wyznaczonym przez organizatora.

18. Nagrody zwycięzcom i dyplomy za uczestnictwo wręczą osoby wskazane przez organizatorów konkursu.