Obchody Dnia Flagi i rocznicy Konstytucji 3 maja

2-3.05. W dniu 3 maja 1791 r. Sejm Wielki zwany również Czteroletnim uchwalił Konstytucję 3 Maja. Oficjalnie nosiła ona nazwę Ustawy Rządowej. Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie, a drugą na świecie (Konstytucja USA z 1787 r.) nowoczesną, spisaną ustawą zasadniczą. Jej twórcami byli m.in. król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj. Likwidowała wady ustroju Rzeczypospolitej Obojga Narodów, dając szansę na zbudowanie nowoczesnego i silnego państwa, mogącego oprzeć się zaborczej polityce państw ościennych. Niestety została obalona w wyniku zdrady targowiczan i przegranej wojny z Rosją w 1792 r. (więcej…)