Jarmark Kaziuka

27 – 28.02.  Ełckie Centrum Kultury zaprasza na Jarmark Kaziuka w dniach 27-28 lutego. Tradycyjnie odbędą się wspaniałe występy zespołów ludowych z Grodna i Wileńszczyzny. W sobotę, poza występami na sali widowiskowej, przed budynkiem Ełckiego Centrum Kultury będzie można zakupić wyroby rękodzielnicze: ozdoby wielkanocne, wyroby „kaziukowe”, sery, pieczywo itp.

27 lutego 2015 r. (piątek)

  • godz. 17.00 – sala widowiskowa – bilet: 5 zł/10 zł (osoby 60+ / pozostali):

Zespół taneczny „Kalejdoskop” (Białoruś) – Zespół tańca estradowego „Kalejdoskop” powstał w 1994 roku w Średniej Szkole nr 3 w Grodnie. Od chwili założenia zespołu i po dzień dzisiejszy jego niezmiennymkierownikiem jest pani Swietłana Jakusz. Zespół „Kalejdoskop” jest uczestnikiem wszystkich imprez szkolnych i miejskich. Co roku zespół staje się laureatem wielu prestiżowych konkursów i festiwali. W choreografii wykorzystywane są różne style tańca. Na doświadczenie zespołu składają się setki spektakli, etiud choreograficznych i pokazów. Już po raz szósty uczestnicy obydwu zespołów są gośćmi Jarmarków Kaziuka w Ełku.

Grupa wokalna „Akwarel” (Białoruś) – W roku 2000 powstał zespół wokalny „Akwarel” pod kierunkiem Swietłany Gawrusik. W skład zespołu wchodzą uczniowie Średniej Szkoły nr 3 w Grodnie, dzieci i młodzież w wieku 6-17 lat.Repertuar zespołu tworzą utwory rosyjskich, białoruskich i zagranicznych autorów. Zespół „Akwarel” – to gwiazdozbiór utalentowanych i niepowtarzalnych, żywych i wyrazistych wykonawców. Zespół aktywnie koncertuje. Kierownik zespołu oraz jego uczestnicy zdobyli wiele nagród w konkursach na szczeblu międzynarodowym, republikańskim i miejskim. Zespół występuje przed publicznością w kraju i za granicą.

28 lutego 2015 r. (sobota)

  • godz. 10.00 – 17.00 – parking przed ECK – wstęp wolny
    Jarmark Kaziuka – sprzedaż serc piernikowych, palm, jajek, ozdób wielkanocnych i innych wyrobów „kaziukowych”

  • godz. 11.00 – Miejska Biblioteka Publiczna – wstęp wolny
    Sesja popularnonaukowa pamięci Janusz Benedykta Borowego pt. „Szlakiem miast kresowych dawnej Rzeczpospolitej – Wilno”
  • godz. 17.00 – sala widowiskowa – bilet: 5 zł/10 zł (osoby 60+ / pozostali):

Zespół Tańca Ludowego „Perła” (Litwa) – działający przy Wielofunkcyjnym Centrum Kultury w Niemenczynie w składzie 22 osób Składa się z młodzieży w wieku 16-22 lata. Jest to młodzież gimnazjalna oraz studenci uczelni. W 2014 roku odznaczył 10-lecie działalności arttystycznej. Koncertował w Niemczech, Włoszech, w Polsce, w Białorusi oraz aktywnie uczestniczy w lokalnych imprezach i festiwalach. Od 4 lat do wieku studenckiego. Kierownikiem zespołu jest German Komarowski. Były tancerz „WILEŃSZCZYZNY”. Obecnie Dyrektor Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Niemenczynie, rejon wileński.

Kapela „Suderwianie” (Litwa) – Działa 5 lat przy DK w Suderewie, rejon wileński. Koncertowała wielokrotnie w Polsce oraz na festiwalach i innych wydarzeniach na Litwie.