Jak uzyskać zasiłek rodzinny w Holandii?

Kinderbijslag to zasiłek rodzinny, wypłacany w Holandii. Mogą go uzyskać osoby pracujące w tym państwie na stałe lub tymczasowo, podlegające podatkowi od wynagrodzeń oraz posiadające dzieci w wieku do 18 roku życia. Jak uzyskać zasiłek Holandia? Na to pytanie odpowiadamy w naszym artykule.

Photo by Jessica West from Pexels

Zasiłek Holandia – komu i kiedy przysługuje?

Kinderbijslag to zasiłek, który ma pokrywać część kosztów, związanych z utrzymaniem i odpowiednim wychowaniem dzieci. Co do zasady przysługuje on na dzieci do 18 roku życia. W odniesieniu do 16 i 17-latków obowiązują jednak nieco inne zasady, niż w przypadku pozostałych dzieci. Zasiłek Holandia to świadczenie, które można uzyskać zarówno na dziecko biologiczne, jak i adoptowane, przysposobione, pochodzące z rodziny zastępczej lub po prostu dziecko, nad którym sprawujemy stałą i potwierdzoną dokumentami opiekę. Wypłatą Kinderbijslag zajmuje się Sociale Verzerkeringsbank (SVB). Wnioskodawca, czyli rodzic lub opiekun w momencie składania wniosku musi mieszkać lub pracować na terenie Holandii.

Zasiłek Holandia – jak wypełnić wniosek?

Jeżeli dziecko urodziło się na terytorium Holandii i to urodzenie zostało zgłoszone we właściwym urzędzie gminy, sprawa jest bardzo prosta. Rodzice nie muszą nawet składać żadnych wniosków, ponieważ automatycznie dostaną decyzję o wysokości zasiłku. Jeżeli dziecko urodziło się poza granicami Holandii, należy już złożyć stosowne podanie. Formularz dostępny jest w Internecie. Do wniosku trzeba dołączyć szereg dokumentów, w tym kserokopię paszportu lub dowodu osobistego, potwierdzenie wspólnego zameldowania w Polsce, jaaropgaff (holenderską kartę podatkową, czyli odpowiednik polskiego PITa), akt zawarcia małżeństwa oraz akty urodzenia dzieci, a także zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o niepobieraniu zasiłku w Polsce.

Zasiłek Holandia – ile można dostać?

Zasiłek Holandia, czyli Kinderbijslag wypłacany jest w trzech wersjach. Na dziecko do piątego roku życia przysługuje kwota 191,65 euro miesięcznie. Dzieci w wieku od 6 do 11 roku życia otrzymają 232,71 euro miesięcznie. Z kolei najstarsze dzieci w wieku od 12 do 17 lat mogą uzyskać 273,78 euro miesięcznie. Warto pamiętać o tym, że zasiłek przysługuje na dzieci, które nadal się uczą. W konsekwencji, jeżeli 16 lub 17-latek podejmie pracę zarobkową, należy o tym fakcie poinformować SVB. Organ może się bowiem upomnieć po czasie o niesłusznie pobrane świadczenie. Obowiązuje też limit zarobkowy. Dziecko może zarobić maksymalnie 1.266 euro netto w ciągu kwartału.