Jak poradzić sobie z uzależnieniem dziecka od narkotyków?

Kiedy dziecko wchodzi w okres dojrzewania zaczynają się często problemy wychowawcze. W tym czasie to grupa rówieśnicza jest dla niego wyznacznikiem i wzorem, a rodzice przestają być autorytetem, przez co mają na swoje dzieci coraz mniejszy wpływ. Nierzadko naśladując swoich rówieśników, dziecko sięga po środki psychoaktywne, takie jak dopalacze, marihuana i inne. Kiedy napomnienia i kary nie pomagają i kończy się to uzależnieniem, rodzice zaczynają szukać pomocy na zewnątrz. Jeśli dealerem jest osoba nieletnia, a rodzice mają taką wiedzę, to oczywiście muszą zgłosić taką sprawę na policję, a ta kieruje wniosek do sądu o postępowanie w sprawie nieletnich.

Pomoc psychologiczna

W sytuacji, gdy dziecko uzależnione jest od środków psychoaktywnych, rodzice szukają pomocy na zewnątrz. Mogą skierować się do ośrodka psychoterapii czy socjoterapii, gdzie uzyskają fachową pomoc. Mogą tam porozmawiać ze specjalistami do spraw uzależnień. Oczywiście kluczowe znaczenie ma tutaj współpraca rodziców ze szkołą, a także z ośrodkiem psychoterapii. Jednak bywają sytuacje, że dziecko wychowuje się w dysfunkcyjnej rodzinie i nie ma odpowiednich wzorców, czego skutkiem jest wpadnięcie w spiralę uzależnienia. Gdy dziecko nie ma wsparcia u rodziców, to wyjście z uzależnienia jest oczywiście dla niego trudne. Jednak tak naprawdę każda osoba może zaoferować mu pomoc. Tutaj niezwykle istotne znaczenie ma wychowawca klasy. Może on skierować sprawę do sądu rodzinnego, który w ramach postępowania w sprawie nieletnich za brak współpracy rodziców może nałożyć na nich karę finansową, a dziecko może być umieszczone w zawodowej rodzinie zastępczej, która wdroży odpowiednie działania mające na celu wyjście dziecka z uzależnienia.

Terapia uzależnień

Leczenie uzależnień dzieci i młodzieży odbywa się także w renomowanych ośrodkach. Są to ośrodki leczenia i terapii uzależnień, które oferują kompleksową pomoc. Często warunkiem przyjęcia do takiego ośrodka jest przynajmniej 2 tygodniowa abstynencja. Dziecko może być skierowane do ośrodka na wniosek sądu w ramach postępowania w sprawie nieletnich (patrz więcej informacji https://kancelaria-kopko.pl ), czy też rodziców bądź opiekunów prawnych. W takich ośrodkach nacisk kładziony jest na indywidualną pracę z każdym pacjentem. Dziecko może skorzystać zarówno z programu leczenia, jak i ośrodka krótkoterminowej terapii uzależnień. Co również ważne taka terapia jest w pełni darmowa, gdyż jest refundowana przez NFZ.

Wybranie się do ośrodka

Często uzależnienie ma bardzo tragiczne skutki. Również młodzież będąca na tzw. głodzie dokonuje ciężkich przestępstw, aby zdobyć tylko pieniądze na narkotyki. Niestety poza uzależnieniem z tego powodu mają sprawy karne. Nieletnich sąd może skazać jak osoby dorosłe, gdy np. dojdzie do ciężkiego uszkodzenia ciała drugiej osoby i trwałego uszczerbku na zdrowiu, a nieletni ma minimum 15 lat. Rodzice, którzy w porę dostrzegą problem, poza zapisaniem dziecka na psychoterapię mogą również zabrać dziecko do ośrodka np. socjoterapii, gdzie przebywają osoby uzależnione. Wielu z nich chętnie opowie o swoich problemach i konsekwencjach do których doprowadziły narkotyki.

Psychiatria

Wbrew pozorom nie zawsze negatywne zachowania dzieci, w tym uzależnienie wynikają z wpływu grupy rówieśniczej. Często przyczyną ucieczki w narkotyki są problemy natury psychicznej, a zasadniczo choroby. Choroby psychiczne takie jak depresja, choroba dwubiegunowa czy nerwica powodują złe samopoczucie oraz objawy somatyczne, z którymi dziecko nie potrafi sobie poradzić, dlatego sięga po narkotyki. Zamiast poprosić rodziców o pomoc zażywa substancje narkotyczne, które nasilają tylko objawy i mogą powodować nawet paranoję. Czasami młody człowiek wstydzi się iść do psychiatry, a to duży błąd, gdyż często leczenie farmakologiczne jest bardzo skuteczne, podobnie jak psychoterapia. Regularne zażywanie lekarstw, które zazwyczaj trwa minimum 3 miesiące może spowodować znaczną poprawę samopoczucia. W najbardziej zaostrzonych przypadkach chorób psychicznych potrzebna jest hospitalizacja na specjalnych oddziałach dla dzieci i młodzieży.

Niestety problem uzależnienia od narkotyków dotyczy coraz większej ilości dzieci. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest naprawdę wiele. Często to trudna sytuacja w domu, presja rówieśnicza, czy choroba psychiczna. Warto jednak wiedzieć, że dzieci nie są pozostawione same sobie i w razie problemów mogą same zgłosić się po fachową pomoc. Istotne znaczenie ma również fakt, że bardzo ważna jest edukacja, gdyż już w szkole należy uczyć dzieci i młodzież, że nawet jednorazowe sięgnięcie po narkotyki może skończyć się uzależnieniem.