III Ełckie Forum Kardiologiczne

 

4.04. III EŁCKIE FORUM KARDIOLOGICZNE „Ełk tu bije moje serce” które odbędzie się 4 kwietnia 2016 r. o godz. 10.00. 


Electrocardiogram, ecg, graph, pulse tracing

Electrocardiogram, ecg, graph, pulse tracing

Forum Kardiologiczne odbywa się co roku i cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszego miasta. Mając na uwadze fakt, iż zapadalność na choroby związane z układem sercowo – naczyniowym dotyka coraz młodszych członków społeczeństwa, tegoroczne Forum skierowane jest do uczniów szkół podstawowych oraz ich rodziców.

III Forum Kardiologiczne – „Ełk tu bije moje serce” odbędzie się 4 kwietnia 2016 r. o godz. 10.00 w Ełckim Centrum Kultury. Uczestnicy wezmą udział w IV blokach tematycznych o charakterze wykładowo– warsztatowym, w których zdobędą wiedzę z zakresu profilaktyki chorób serca, zdrowego stylu życia, a także udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.