Ełcki Festiwal Kultury Alternatywnej

12-13.06. EFKA to projekt współfinansowany przez Urząd Miasta Ełku i współorganizowany wspólnie przez Stowarzyszenie Kultury Alternatywnej „Fala” w Ełku , Ełckie Centrum Kultury oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Ełku.

Ełcki Festiwal Kultury Alternatywnej EFKA 2015, w zamierzeniu ma być cyklicznym, na stałe wpisującym się w krajobraz kulturalny kraju, wydarzeniem, którego pierwsza edycja odbędzie się w 2015 roku, a kolejne w latach następnych. Warmia i Mazury, a w szczególności jej wschodnie tereny,są pod tym względem miejscem szczególnie zaniedbanym z powodu oddalenia od centrów kultury. Nasze działanie jest propozycją odmienną od dotychczasowych propozycji kulturalnych instytucji działających na terenie miasta oraz odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, którzy działają w różnych obszarach kultury. Chcemy prezentować zjawiska muzyczne świeże, nowe, niezależne i będące często niedostępne w mediach. Podczas Festiwalu będzie u nas gościło wielu artystów alternatywnych, poszukujących i tworzących obok głównych, często komercyjnych nurtów muzycznych. Pokażemy twórczość artystów, którzy chcą wyrażać siebie w wolnej i niezależnej kulturze alternatywnej. Chcemy by odbiorcy naszego działania nie tylko biernie uczestniczyli w poszczególnych działaniach, ale mieli możliwość interakcji z artystami, by mogli stać się aktywnymi uczestnikami proponowanych przez nas działań.

12 czerwca 2015 r. (piątek)

 • 18.00 – Spotkanie z Pawłem „Konjo” Konnakiem w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ełku
 • 20.00 – Pokaz filmu „Podróż na wschód” w reżyserii Tomasza Budzyńskiego i Łukasza Jankowskiego
  w Ełckim Centrum Kultury
 • 21.30 – Koncert – WIELORYB oraz 44 SECOND – Ełckie Centrum Kultury

13 czerwca 2015 r. (sobota)

 • 12.00 – 17.00 – KINO FESTIWALOWE – pokazy filmów w Ełckim Centrum Kultury
  – 12.00 – „Exodus – Robert Brylewski” – 1996 – 50 min
  – 13.00 – „Totart nad miastem” – 1997 – 45 min
  – 14.00 – „Dezerter – nie ma zagrożenia” – 1994 – 50 min
  – 15.00 – „Tymon” – 1996 – 25 min
  – 15.30 – „Podróż na wschód” – 1996 – 88 min
 • 12.00 – warsztaty perkusyjne z Łukaszem Walczakiem, perkusistą zespołu Redakcja – Ełckie Centrum Kultury
 • 13.00 – Spotkanie z Darkiem Duszą w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ełku
 • 14.00 – Spotkanie i koncert poezji śpiewanej z Kordianem Michalskim w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ełku
 • 15.00 – Wernisaż wystawy obrazów Tomasza Budzyńskiego – Miejska Biblioteka Publiczna
 • 18.00 – Koncert – PCK / RECESJA / DEUTER / REDAKCJA / ARMIA – Ełckie Centrum Kultury

Termin:

12, 13 czerwca 2015 r.

(piątek, sobota)

Karnet:

30 zł