Charakterystyka programów oszczędnościowych

Zapewne niejednemu z nas czasem wydaje się, że realizacja planów życiowych i marzeń jest bardzo daleka bądź nieosiągalna, a wszystko z powodu braku odpowiednich środków finansowych. Większość z nas jest jednak w stanie odłożyć niewielką kwotę raz na miesiąc, lub trochę większą raz na kwartał bądź półrocze. Czy w takim razie istnieje jakiś skuteczny sposób, by te pieniądze efektywnie zainwestować?

Zazwyczaj co miesiąc zostaje nam określona kwota, która nie zostaje spożytkowana, a jednocześnie jest zbyt mała by przeznaczyć ją na lokatę bankową, nie wspominając o nieatrakcyjności lokat bankowych: https://pamietnikwindykatora.pl/rentownosc-lokaty-bankowej-w-praktyce/. Wielu z nas z powodu braku pomysłu, jak takie środki produktywnie zainwestować, po prostu przeznacza je na dodatkowe wydatki. Co jednak, jeśli jesteśmy bardzo zdeterminowani by takie środki oszczędzać? Coraz częściej sięgamy wówczas po programy oszczędnościowe. Systematyczne oszczędzanie niewielkich kwot stało się ostatnio bardzo popularne.

Jak wyglądają programy oszczędnościowe i czego można się po nich spodziewać ? Przede wszystkim należy zdać sobie sprawę, że takie programy oszczędnościowe są inwestycjami długoterminowymi. Rzeczą oczywistą jest, że możliwość uzbierania znacznego kapitału pochodzącego z niewielkich składek musi wiązać się z długoletnim oszczędzaniem. Często jednak nie chcemy angażować się na tak długi okres. Należy pamiętać, że wcześniejsze wycofanie się z takiego produktu inwestycyjnego wiąże się z utratą całości lub znacznej części wpłaconych środków. Warto jednak zastanowić się, czy lepsza jest perspektywa długoletniego oszczędzania, która może zakończyć się uzbieraniem sporego kapitału, czy też nieprzemyślane i pochopne wydatki comiesięcznych nadwyżek pieniężnych, z których mamy więcej wyrzutów sumienia niż przyjemności.

Długość trwania produktu oszczędnościowego zależy od instytucji finansowej bądź banku, który dany produkt oferuje. Programy oszczędnościowe najczęściej trwają od 5 do nawet 15 lat. Często instytucje oferujące produkty oszczędnościowe rozróżniają pojęcie okresu trwania programu od wymagalnego okresu opłacania składek. Istnieją na rynku programy oszczędnościowe, których okres wymagalnego opłacania składek wynosi 5 lat, natomiast środki możemy wypłacić dopiero po upływie 10 lat. Przez pierwsze 5 lat gromadzimy kapitał, który od razu pracuje, a przez kolejne 5 lat wpłacone składki wraz z odsetkami mają zarobić jeszcze więcej.

Zazwyczaj minimalna kwota, którą możemy odkładać co miesiąc jest 100 zł, natomiast maksymalna jest praktycznie nieograniczona. Jednak w przypadku produktów oszczędnościowych, których okres trwania jest długi, nawet niewielki wzrost miesięcznej składki znacznie zwiększa końcowy kapitał. Jeżeli założymy, że roczna stopa zwrotu wyniesie około 4%, to po 10 latach odkładania 100 zł uzbieramy około 15 592 zł, z kolei okładając kwotę 150 zł będzie to już 23 389 zł. Jeszcze większą różnicę zauważymy, jeśli porównamy wyższe składki.

Warto zwrócić uwagę, że plany oszczędnościowe charakteryzują się zazwyczaj pewną wbudowaną elastycznością, która dotyczy opłacania składek. Najczęściej mamy możliwość zawieszenia wpłaty składek na okres od 6 do 12 miesięcy oraz zmniejszenia ich wysokości o 50%. Należy jednak pamiętać, że zawieszanie składek, jak również ich zmniejszanie często powoduje wydłużenie wymagalnego okresu opłacania składek.

W przypadku programów oszczędnościowych istotny jest również sposób, w jaki nasze środki będą inwestowane. W większości przypadków programy oszczędnościowe oparte są na jednostkach uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Z reguły zakres dostępnych funduszy inwestycyjnych jest dość szeroki. Programy oszczędnościowe dają nam możliwość korzystania zarówno z funduszy agresywnych opartych przede wszystkim na akcjach, jak również funduszy bezpiecznych, gdzie główną rolę odgrywają obligacje skarbowe i lokaty bankowe. Oczywiście możemy również skorzystać z funduszy mieszanych, które w zależności od akceptacji ryzyka przez klienta mogą zawierać więcej akcji, bądź więcej obligacji. Ponadto dostępne są fundusze specjalne, które inwestują w surowce, obligacje korporacyjne, metale szlachetne, towary i żywność, czy też nieruchomości.

Ciekawym rozwiązaniem jest możliwość dywersyfikacji ryzyka poprzez stworzenie portfela inwestycyjnego złożonego z różnych funduszy. Daje nam to możliwość inwestowania każdej składki w różne fundusze. Skład portfela możemy na bieżąco zmieniać, usuwając z niego niekorzystne fundusze i dodając te, które naszym zdaniem zarobią. Ponadto składki już wpłacone możemy w każdej chwili przenieść na inny fundusz, nie zmieniając jednocześnie dotychczasowej alokacji składek wpłacanych.

Należy pamiętać, że programy oszczędnościowe wiążą się z opłatami za ich użytkowanie. W zależności od instytucji, która oferuje dany produkt oszczędnościowy opłaty mogą się od siebie znacznie różnić. Warto więc, przed podjęciem decyzji o założeniu planu oszczędnościowego porównać koszty pobierane przez firmy je oferujące.

Programy oszczędnościowe są na pewno dobrym pomysłem na zagospodarowanie posiadanych przez nas nadwyżek pieniężnych, są też skuteczną metodą długoterminowego oszczędzania na przyszłe cele, którymi mogą być np. zabezpieczenie emerytury, opłacenie studiów dziecka, czy zmiana mieszkania. Tak jak każdy produkt finansowy mają też swoje ograniczenia i wady, warto więc przed podjęciem decyzji zainteresować się mechanizmem ich działania, a przede wszystkim porównać różne oferty.