Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, object given in /home2/kobiecyb/domains/kobiecyelk.pl/wp-content/plugins/bbpress/includes/core/template-functions.php on line 316
Kobiecy Ełk – Test Coopera czyli Ełczanie ruszcie kuper

Test Coopera czyli Ełczanie ruszcie kuper

25.05. „Test Coopera czyli Ełczanie ruszcie kuper”  odbędzie się na stadionie miejskim 25 kwietnia 2015 r. Można już się zapisywać. Patrząc, ile osób biega w Ełku, frekwencja zapewne będzie duża. 

Oto regulamin imprezy.

 1. Cele imprezy
  • Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu,
  • Promocja biegania wśród mieszkańców Miasta Ełk,
  • Określenie stanu kondycji fizycznej uczestników Testu Coopera na podstawie międzynarodowych norm,
 2. Organizator
  • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku, ul. Piłsudskiego 29
 3. Termin i miejsce
  • Test Coopera odbędzie się dnia 25 kwietnia 2015 r. na Stadionie Miejskim przy
   ul. Piłsudskiego 27
  • Początek zawodów zaplanowano na godzinę 12:00.
 4. Kategorie startowe
  • W Teście Coopera mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 8 rok życia (rocznik 2005 i starsi); zawodnicy zostaną przydzieleni do kilku serii, ich ilość zależeć będzie od ilości zgłoszeń,
 5. Uczestnictwo
  • Każdy uczestnik Testu Coopera ma obowiązek zapoznać się z regulaminem imprezy
   i zobowiązany jest do jego przestrzegania,
  • W teście prawo startu mają wszyscy, którzy nie posiadają przeciwwskazań lekarskich,
  • W przypadku osób, które do dnia imprezy nie ukończyły 18 lat wymagane jest posiadanie pozwolenia rodzica lub opiekuna na udział w zawodach,
  • Wszyscy uczestnicy zapisani na bieg muszą dokonać w dniu startu weryfikacji
   i podpisać oświadczenie o starcie w Biurze Zawodów,
  • Uczestnicy powinni posiadać obuwie sportowe (bez kolców),
  • Bieg będzie odbywał się na 400 metrowej, atestowanej bieżni, która będzie oznakowana co 20 m
  • Bieg będzie trwał 12 minut,
  • Końcowym wynikiem zawodnika będzie suma przebiegniętych okrążeń w ciągu
   12 minut powiększona o ewentualny odcinek ostatniego, nieukończonego okrążenia,
  • Wynik końcowy będzie podawany z dokładnością do 20 m.
 6. Zgłoszenia
  • Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu zawodów od godziny 11.00 do 13.00
  • Biuro zawodów będzie się znajdowało na Stadionie Miejskim
  • Zgłoszenia można dokonać na stronie www.mosir.elk.com.pl do godziny 12:00
   dnia 24 kwietnia 2015 r.
 7. Opłaty
  • Organizator nie pobiera opłaty startowej.
 8. Świadczenia
  • Każdy z uczestników zawodów przy weryfikacji otrzyma numer startowy
  • Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą test otrzymają certyfikat/dyplom uczestnictwa,
  • Startujący zawodnicy otrzymają wodę mineralną oraz posiłek regeneracyjny
 9. Postanowienia końcowe
  • Zawody odbędą się bez względu na pogodę,
  • Podczas biegu uczestnicy muszą mieć numery startowe przypięte w widocznym miejscu na klatce piersiowej,
  • Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,
  • Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów,
  • Wszyscy uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz ich imienia i nazwiska w relacjach z imprezy zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatora oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez organizatora imprez zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204).
  • W sprawach nie ujętych regulaminem rozstrzyga Organizator,
  • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora,