Zrób krok ku stresozaradności! – niezbędnik dla kobiet

Stres jest obecny w życiu każdej kobiety. Szacuje się, że 52% Polek odczuwa go przynajmniej raz w tygodniu. Źródła stresu są bardzo różne, jednak wśród 55% przebadanych pań zdecydowanie częściej dotyczy on sytuacji związanych z życiem prywatnym. 91% kobiet odczuwających stres, chciałoby nauczyć się wykorzystywać go na swoją korzyść[1]. Bycie stresozaradną kobietą to wyzwanie, jednak odpowiednia wiedza i podejście, mogą pomóc w zdobyciu tej umiejętności. Ideę stresozaradności promuje akcja „Stresozaradni”, zainicjowana przez markę Magne B6®.

stres2Współczesna kobieta pełni wiele życiowych ról i zmaga się z dużą presją społeczeństwa, które oczekuje, by w każdej z nich wypadła perfekcyjnie. Tymczasem bycie dobrą matką, żoną i pracownikiem naraz nie jest takie proste. Jednak, jak mówi dr Ewa Jarczewska-Gerc, psycholog motywacji „rezygnacja z którejś z ról często nie jest dobrym rozwiązaniem. Wiele kobiet decydujących się na zaniechanie pracy po urodzeniu dziecka po jakimś czasie żałuje, a co gorsza czuje się przytłoczona macierzyństwem i znudzona monotonią domowych obowiązków. Z drugiej strony kobiety, które rezygnują z macierzyństwa po to, aby robić karierę, także po pewnym czasie mogą żałować swojej decyzji, a spełnienie zawodowe może nie być w stanie zrekompensować im braku dziecka. Najbardziej sensowne i psychologicznie korzystne rozwiązanie w tej sytuacji to próba pogodzenie ról. Zmiany ku byciu stresozaradną powinny być wprowadzane powoli, krok po kroku. Istnieje wtedy mniejsze prawdopodobieństwo, że wprowadzenie ich z życie wyda nam się zbyt trudne”.

Dr Ewa Jarczewska-Gerc wskazuje kilka kroków do tego, aby obrócić codzienny stres w działanie niosące zadowolenie i sukces.

WARTO PLANOWAĆ

Punkt pierwszy: plan działania. Plany mogą się wydawać mało atrakcyjne, ale to właśnie nadmiar spontaniczności bardzo często powoduje stres. Badania naukowe dowodzą, że plan działania pozwala odpowiednio zarządzać swoimi zasobami energetycznymi i dystrybuować określone pule energii do konkretnych czynności[2]. Jeśli codzienne obowiązki wykonywane są spontanicznie, w sposób niezaplanowany i „z przypadku”, wówczas mogą wyczerpać się zasoby niezbędne do realizacji kolejnego zadania.

Jedną ze strategii planowania są symulacje mentalne procesu. Jest to mechanizm, polegający na wyobrażaniu sobie krok po kroku drogi prowadzącej do celu, co powoduje lepsze radzenie sobie ze słabościami i przeszkodami. Zaczynamy dostrzegać punkty zbieżne i rozbieżne poszczególnych zadań. Dokonujemy analizy działania oraz poszukujemy rozwiązań. Tworzymy szczegółowy plan działania, który stanowi drogowskaz, prowadzący prosto do celu.

ODWOŁYWANIE SIĘ DO DOŚWIADCZEŃ

Istnieją też takie sytuacje, których nie można przewidzieć. Wówczas poziom stresu rośnie
i pojawia się poczucie, że sytuacja nas przerasta. Co zrobić w takim przypadku? Warto próbować wykorzystać emocje, które niesie ze sobą to zdarzenie do konstruktywnego działania. Jeśli na przykład nagle okazuje się, że w pracy trzeba przygotować ważną prezentację „na wczoraj”, większość osób poczuje się przytłoczona i zestresowana. Jednak wystarczy przypomnieć sobie podobną sytuację, która skończyła się sukcesem. Wówczas jest duża szansa, że stres zatrzyma się na optymalnym poziomie oraz usprawni myślenie
i działanie, a nie je zdezorganizuje.

ODPOWIEDNIE NASTAWIENIE

Stresozaradna kobieta nie unika stresu, tylko stara się radzić sobie z nim , wykorzystując go do osiągania własnych celów i obracając w działanie. Dzięki temu stres może pozostać na poziomie optymalnym z punktu widzenia codziennych obowiązków i pomagać w realizacji zadań. Aby stres motywował do działania, warto trudne sytuacje postrzegać jako wyzwania, szanse na dokonanie zmiany, rozwój kompetencji czy umiejętności. Zdecydowana większość sytuacji problemowych jest do rozwiązania, a trudności zazwyczaj wiele nas uczą o tym, jacy jesteśmy, jak reagujemy w określonych sytuacjach, jakie są nasze preferencje i oczekiwania.

Umiejętność przekuwania stresu w korzyści, może wpłynąć na wzrost poczucia własnej skuteczności i samoocenę. A wysoka i stabilna samoocena jest jednym z czynników, które przyczyniają się do poczucia szczęścia i wysokiej jakości życia[3].

Więcej o stresozaradności można się dowiedzieć ze strony internetowej www.stresozaradni.pl. Strona zawiera wiele materiałów m.in. artykułów eksperckich, które pomogą lepiej zrozumieć mechanizm stresu oraz ideę bycia stresozaradnym. Można na niej również określić swoją postawę wobec stresu, wykonując krótki test: „Barometr Stresozaradności” oraz uzyskać kompleksowy poradnik, który krok po kroku pomaga wprowadzić w życie filozofię stresozaradności.

MAGNE B6®, 48 mg jonów magnezu + 5 mg pirydoksyny chlorowodorku, tabletki powlekane. Każda tabletka powlekana zawiera 48 mg jonów magnezu (1,97 mmol) w postaci magnezu mleczanu dwuwodnego i 5 mg pirydoksyny chlorowodorku. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sacharoza 330,569 mg. Wskazania do stosowania: Występowanie poniżej wymienionych objawów może wskazywać na niedobór magnezu: nerwowość, drażliwość, wahania nastroju, łagodny lęk, niepokój, przejściowe uczucie zmęczenia, ospałość, zaburzenia snu w niewielkim nasileniu; objawy lęku, takie jak kurcze przewodu pokarmowego lub kołatanie serca (bez zaburzeń serca); kurcze mięśni, mrowienie, drganie powiek. Uzupełnienie magnezu może złagodzić powyższe objawy. W przypadku braku poprawy po miesiącu stosowania produktu leczniczego Magne B6, kontynuowanie leczenia nie jest zalecane. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min.). Jednoczesne stosowanie lewodopy.

{Opracowano na podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego z datą 02/2016}

Podmiot odpowiedzialny: Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

[1] Raport z badania ilościowego „Polacy a stres” opublikowany na stronie GfK Polonia 20 kwietnia 2016 r. Cele badawcze: oszacowanie skali zjawiska, jakim jest stres, poznanie postaw wobec i sposobów radzenia sobie ze stresem. Metodologia: 1000 wywiadów online z uczestnikami GfK Access Panelu; próba reprezentatywna dla ogółu Polaków pod względem płci, wieku, wykształcenia, miejscowości i regionu. Wszystkie zaprezentowane dane są estymowane na podstawie raportu z badania: http://gfx.radiozet.pl/var/radiozetv3/storage/original/application/368a3f42278f2e6b03d4295e8e3172e6.pdf. Data wejścia 29.04.2016 r.

[2] Gollwitzer PM. The volitional benefits of planning. In Gollwitzer PM, Bargh JA. The psychology of action: Linking cognition and motivation to behavior. New York: Guilford 1996: 287-312.

[3] Lyubomirsky S. Tkach C. Dimatteo RM. What are the differences between happiness and self-esteem? Social Indicators Research 2006; 78: 363–404.