Zarządzanie organizacją pozarządową – szkolenie

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. „Zarządzanie organizacją pozarządową”, które odbędzie się w dniach 13-14 grudnia br. w Ełku.

Celem szkolenia jest wzmocnienie podmiotów ekonomii społecznej z subregionu ełckiego, podniesienie ich kwalifikacji w obszarze zarządzania, planowania, budowania strategii i tworzenia zespołu.

Aby zgłosić się na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz deklarację uczestnictwa osoby i instytucji w projekcie.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 11 grudnia 2014 r. w biurze projektu OWIES w Ełku (ul. Dąbrowskiego 10 lok. 2U). Formularz można również wysłać pocztą tradycyjną pod ww. adres lub pocztą elektroniczną: tadeusz.penkiewicz@adelfi.pl.

Dodatkowych informacji o szkoleniu udziela Tadeusz Penkiewicz, tel. 87/ 737 78 45 lub 504 025 780.