Zakup akcji – inwestowanie długoterminowe, czy szybki zysk?

Styl gry na giełdzie może różnić się w zależności od przyjętego celu, co oznacza, że inwestycja może być długoterminowa lub nastawiona na szybki zysk. Który sposób jest lepszy? Jak wygląda inwestowanie w akcje? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Zdjęcie autorstwa Burak Kebapci z Pexels

Gra na giełdzie – inwestycje długoterminowe, czy spekulacja?

Jak wspomniano we wstępie inwestując w akcje należy obrać odpowiednią strategię. Może to być inwestowanie długoterminowe, kiedy to inwestor kupuje akcje danej spółki i oczekuje na długoterminowy zysk. W tym przypadku nie musi na bieżąco śledzić wyceny wartości akcji, ponieważ codzienne wahania nie mają wpływu na kształt jego inwestycji. Podstawą w tym przypadku jest analiza fundamentalna, która określa, czy dane akcje są niedowartościowane, czy przeszacowane. Poza tym przy inwestowaniu długoterminowym inwestorzy mogą uzyskiwać również dywidendę, która stanowi dodatkowy zysk z akcji.

Inną strategią inwestowania w akcje jest spekulacja, czyli zakup papierów wartościowych w celu osiągnięcia szybkiego i spektakularnego zysku. W przypadku spekulacji inwestorzy śledzą na bieżąco wyceny akcji, co pozwala im błyskawicznie reagować na wzrosty i spadki. Podstawą w tym przypadku jest analiza techniczna, czyli umiejętność odczytywania wykresów oraz właściwej interpretacji różnych wskaźników.

Jak zacząć grać na giełdzie?

Dzięki temu, że gra na giełdzie może przyjąć różny charakter zainteresowanie tym sposobem inwestowania stale rośnie. Niezależnie od przyjętej strategii inwestor musi posiadać rachunek maklerski, który otwiera się u brokera. Broker, np. Saxo jest pośrednikiem pomiędzy giełdą, a inwestorem. Posiadając otwarty rachunek maklerski, należy go zasilić, co pozwala zakupić pierwsze akcje.

Inwestowanie w akcje – ryzyko

Podstawą inwestowania w akcje jest świadomość związanego z tym ryzyka, które może doprowadzić do utraty kapitału. Warto jednak pamiętać, że gra na giełdzie przestaje być hazardem jeżeli inwestor posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Ważne jest również stosowanie analiz opisanych w artykule, które w pewnym stopniu pozwalają przewidzieć zachowanie kursu akcji. Ryzyko związane z inwestowaniem w akcje sprawia również, że w przypadku początkujących inwestorów zalecane jest lokowanie na giełdzie środków, których ewentualna strata nie wpłynie negatywnie na poziom życia. Pozwala to nauczyć się kontrolowania emocji, a także zdobyć odpowiednie doświadczenie.

Podsumowując należy stwierdzić, że zarówno długoterminowe inwestowanie w akcje, jak i strategia nastawiona na szybki zysk może być skuteczna, jeżeli inwestor posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Różnicą oprócz celu jest oczywiście również sposób gry na giełdzie, a także ilość przeznaczonego na to czasu.