Zabawa i basen dla dzieci z gminy Ełk

W sierpniu dzieci z terenu gminy Ełk mogą wziąć udział w półkoloniach. Zajęcia będą odbywały się bursie szkolnej oraz Parku Wodnym. Organizatorzy, oprócz wyżywienia, opieki pedagogicznej, medycznej oraz atrakcyjnego programu kulturalno-oświatowego zapewniają transport z miejsca zamieszkania do miejsca wypoczynku.

Wypoczynek będzie organizowany  w dwóch turnusach: I – od 04.08.2014 do 17.08.2014., II – od 08.08.2014 do 20..08.2014. Z wypoczynku mogą skorzystać dzieci i młodzież od 6 do 16 lat.

Koszt uczestnictwa za 10 dniowy turnus wynosi 100 zł od uczestnika. Z wpisowego zostaną zwolnione dzieci z terenu Gminy Ełk z rodzin których rodzice mają najniższe dochody przypadające na 1 członka rodziny, wg dochodu określonego w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.

Informacji o wypoczynku udziela Tomasz Bartnik, tel. 661168090. O zakwalifikowaniu uczestnika decyduje kolejność zgłoszeń telefonicznych oraz dostarczony komplet oryginalnych dokumentów. Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Gminy w Ełku w terminie ustalonym z organizatorem.

 

Terminy:

I turnus – 04.08.2014 – 17.08.2014
II turnus- 08.08.2014 – 20..08.2014

Cena:

100 zł/osoba