Wieczór z muzyką gruzińską

11, 12.05. Dwa koncerty w Ełku. Pierwszy: koncert muzyki gruzińskiej, drugi – cerkiewnej. Wstęp wolny.

wieczor_zmuzyka_gruzinska_plakatZespół starogruzińskiego śpiewu cerkiewnego „Gieorgijelebi” powastał w Tbilisi w 2002 roku przy parafii Św. Antoniego Marpkopskiego. Początkowo zespół składał się z absolwentów katedry sztuki Akademii Duchownej w Tbilisi, których połączyło zamiłowanie do dawnego śpiewu liturgicznego. Siedmioosobowy skład zespołu bierze aktywny udział w śpiewie podczas nabożeństw. Repertuar zespołu jest obszerny, zawiera utwory stylu kartalino-kachetyńskiego i imeretino-gurijskiego. „Gieorgijelebi” aktywnie współpracuje z współczesnymi gruzińskimi kompozytorami . Dyrygentem chóru jest Marina Czaraszwili.

Chór „Pherkisa” powstał w 2008 roku z inicjatywy Natii Datuaszwili. Na Jego repertuar składają się ludowe i pieśni i muzyka różnych regionów Gruzji. Zespół regularnie uczestniczy w przedsięwzięciach związanych z kultywowaniem tradycji muzyki cerkiewnej i ludowej. Jednocześnie chór organizuje wiele koncertów charytatywnych i uczestniczy w wielu festiwalach i konkursach. Wśród osiągnięć chóru znajdują się dwa pierwsze miejsca konkursu „Nowaja zwiezda” ( 2008 i 2009 ), dyplom specjalny Festiwalu Muzyki cerkiewnej w Saczchere w 2015 roku. Od 2014 roku „Pherkisa” śpiewa w cerkwi Św. Jerzego w Tbilisi.

11 maja 2016 r.
(środa)
godz. 18:00

sala widowiskowa
Ełckiego Centrum Kultury

wstęp wolny – wejściówki do odebrania w kasie ECK

Ryski prawosławny chór kameralny „Błahowiest” powstał w 1990 roku z inicjatywy Aleksandra Brandawsa. Zasadniczym celem przyświecającym jego  zorganizowaniu było odrodzenie niesłusznie zapomnianych pereł rosyjskiej muzyki sakralnej, które też stanowią zasadniczą część repertuaru chóru. Rozpiętość  gatunkowa  jego repertuaru jest szeroka. „Błahowiest” wykonuje utwory od jednogłosowych śpiewów opartych na dziedzictwie muzycznym Bizancjum przez klasykę wielogłosowej muzyko cerkiewnej, po utwory kompozytorów współczesnych. Jego repertuar wzbogaca również muzyka świecka autorów zarówno rosyjskich jak i zachodnich. „Błahowiest” jest laureatem wielu uznanych konkursów i festiwali chóralnych i prowadzi bardzo aktywne życie koncertowe. Jego śpiew brzmiał niemal w całej Europie, a także w Rosji i Ameryce. Chórem dyryguje absolwent kierunku dyrygentury chóralnej Łotewskiej Akademii Muzycznej, założyciel chóru, Aleksandr Brandaws.

12 maja 2016 r.
(czwartek)
godz. 19:00

Kościół Najświętszego Serca Jezusowego

wstęp wolny