Tydzień Autyzmu z pokazem mody

29.11 – 07.12. Od lat 90. XX wieku w pierwszym tygodniu grudnia, w którym przypada Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych (3 grudnia), obchodzony jest Europejski Tydzień Autyzmu.  Autyzm to jeden z najpoważniejszych zdrowotnych problemów cywilizacyjnych świata, lecz świadomość społeczna dotycząca przyczyn, objawów i możliwości leczenia jest wciąż stosunkowo niewielka. Autyzm to całościowe zaburzenie rozwojowe, które ingeruje od wewnątrz w całą osobowość człowieka. Nieprawidłowości widoczne są w tak ważnych sferach rozwoju jak: język, komunikacja, kompetencje społeczne, rozwój emocjonalny, poznawczy oraz ruchowy.

Patronat nad wydarzeniem objął KobiecyElk.pl.

Dzień ten jest okazją do nagłośnienia problemu autyzmu również w Ełku. Organizatorem wydarzeń w ramach Europejskiego Tygodnia Autyzmu już po raz kolejny jest Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Autyzmem „Impuls”. W dniach od 1 do 7 grudnia w punkcie konsultacyjno-terapeutycznym „Impulsownia” prowadzonym przez stowarzyszenie, będą się odbywały bezpłatne konsultacje, na które można umawiać się indywidualnie pod numerem telefonu 606 985 880. Będzie się można dowiedzieć m.in. gdzie i w jaki sposób można uzyskać diagnozę, jakie terapie będą najlepiej wspierały rozwój dziecka oraz jakie cechy i zachowania powinny zaniepokoić rodziców czy opiekunów.

1 grudnia, w ramach Tygodnia Autyzmu, pani dietetyk Małgorzata Pietrzak-Brzoznowska poprowadzi warsztaty kulinarne, dotyczące problemu zdrowego żywienia dzieci przy nietolerancjach pokarmowych. Warsztaty  rozpoczną się o godzinie 15:30 w Zespole Szkół nr 6 Im. Rataja i będą się składały z części teoretycznej oraz praktycznej.

Kolejnym punktem obchodów Europejskiego Tygodnia Autyzmu będzie zorganizowany 3 grudnia dzięki pastorostwu Monice i Dariuszowi Zuber koncert, podczas którego o godzinie 15:30 w Kościele Ewangelicko-Metodystycznym, dzieci z ełckich przedszkoli wystąpią dla dzieci ze spektrum autyzmu.

Jednak główny punkt obchodów  Europejskiego Tygodnia Autyzmu to Charytatywna Gala Mody „Jesteśmy tacy sami”, która będzie miała miejsce w niedzielę, 29 listopada o godzinie 16:00 w Sali Bursztynowej Hotelu Rydzewski. Zorganizowanie takiego eventu było możliwe dzięki lokalnym artystom o wielkich sercach, którzy podarowali swoje prace na licytacje (obrazy, płaskorzeźby, biżuterię), ale też dzięki ełckim osobistościom, które wystąpią w pokazie mody w roli modeli i modelek (m.in. Starosta Powiatu Ełckiego – Marek Chojnowski, pani Anna Iwaszko, pani Bożenna Puławska, pani Iwona Nowakowska – Dyrektor PCPR, pani Irena Podlecka – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, pani Aneta Werla – Dyrektor ECK i inni) oraz wielu innym, którzy bezinteresownie wsparli działania stowarzyszenia. Galę rozpoczną pokazy zumby i aikido, a zakończy niespodzianka muzyczna oraz losowanie nagród wśród osób, które przyjdą wesprzeć działalność stowarzyszenia (m.in. zestawy kosmetyków, zabieg trychologiczny, karnet na jazdę konną, sesja coachingowa). Oprócz licytowania dzieł sztuki, będzie też można nabyć kartki i ozdoby świąteczne wykonane przez członków stowarzyszenia.