Skarbnica wspomnień

W naszym otoczeniu są osoby starsze,  z bogatą wiedzą na temat przeszłości. A gdyby tak razem ze swoimi dziećmi spotkać się z nimi i posłuchać wspomnień? Czasem będą to przykre zdarzenia, czasem miłe. Ale to nasza historia.

Aby ta historia przetrwała, można spisać wiele rzeczy i wziąć udział w konkursie „Śladami pamięci II wojny światowej w Ełku i powiecie ełckim”. Konkurs adresowany jest do młodzieży gimnazjalnej oraz ponadgimnazjalnej. Organizatorami są: Muzeum Historyczne oraz Kombatancki Związek Dzieci Wojny RP oddział w Ełku.

Prace należy składać w biurze Kombatanckiego Związku Dzieci Wojny RP oddział w Ełku, ul. Małeckich 3/11 bądź dostarczyć osobiście do biura związku w każdą środę w godz. 10.00-12.00.

Termin składania prac do 30 września 2014 .