Ruszają zapisy dzieci do przedszkoli w Ełku

Od 4 do 11 lutego należy złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez dziecko, zaś od 12 lutego rozpocznie się rekrutacja dzieci do przedszkoli w roku kalendarzowym 2015/2016. Dotyczy to dzieci, dla których organem prowadzącym jest miasto Ełk.
Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3-5 lat i może być realizowane w:

  • przedszkolach – dzieci 3-4-5 letnie (urodzone w latach 2012-2010),
  • oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – dzieci 5 letnie (urodzone w 2010 roku).

W terminie od 04 do 11 lutego, rodzice i opiekunowie dzieci, które uczęszczają do miejskich przedszkoli mogą składać deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku 2015/2016 w danej placówce.

W terminie od 12 do 27 lutego można składać wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydatów kryteriów określonych w ustawie. Informacja o wolnych miejscach w danych placówkach miejskich dostępna będzie od 12 lutego na: tablicach informacyjnych dla rodziców w przedszkolach/szkołach lub stronach internetowych przedszkoli/szkół, tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Ełku lub stronie www.elk.pl

Informacja o wynikach postępowania rekrutacyjnego w danych palcówkach przedszkolnych będzie dostępna od 6 marca na: tablicach informacyjnych przedszkoli oraz stronie BIP i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ełku, stronach internetowych przedszkoli.

Szczegółowe informacje na stronie www.elk.pl