Punkt konsultacyjny dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

Od 12 stycznia 2016 r. działa Punkt Konsultacyjny dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ełku.

Punkt konsultacyjny został utworzony w ramach projektu „Ełcki system wsparcia osób dotkniętych przemocą w rodzinie” i uzyskał dofinansowanie ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wartość projektu wynosiła 125 tys. zł, z czego dofinansowanie stanowiło 100 tys. zł, a wkład własny miasta 25 tys. zł.

Osoby zainteresowane będą mogły skorzystać z konsultacji specjalistów, tj.: psychologa, radcy prawnego, specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pedagoga.

Harmonogram i dyżury przyjęć specjalistów:

Dzień

Godzina

Specjalista udzielający konsultacji

Imię

i nazwisko specjalisty

Poniedziałek

9.00 – 11.00 psycholog M. Salitra
13.00 – 15.00 radca prawny Ł. Pachucki
w/g potrzeb indywidualnych
1 godz.
specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie K. Walczuk- Kawałko

Wtorek

12.30 -14.30 psycholog M. Salitra
w/g potrzeb indywidualnych
1 godz.
specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie K. Walczuk- Kawałko

Środa

8.00 – 12.00 psycholog M. Salitra
w/g potrzeb indywidualnych
1 godz.
specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie K. Walczuk- Kawałko
12.30- 14.30 pedagog Z. Barwicka

Czwartek

8.30- 12.30 pedagog Z. Barwicka

Piątek

8.00 – 11.00 specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie K. Walczuk- Kawałko

 

Więcej na: www.mopselk.naszops.pl