Przygotuj się fachowo do porodu w ełckiej Szkole Rodzenia

Świadoma przyszła mama może dobrze przygotować się do porodu. Wystarczy wziąć udział w zajęciach w Szkole Rodzenia w szpitalu miejskim. Są jeszcze wolne miejsca na turnus, który zacznie się na przełomie listopada i grudnia.

Zgłaszać się mogą panie, które termin porodu wyznaczony mają na przyszły rok. Program „Szkoła Rodzenia – Edukacja Przedporodowa” realizowany jest przez ełcki szpital oraz ośrodek „Edukacja” od 2012 roku. Lista chętnych do udziału w turnusach wrześniowym i listopadowym zapełniła się błyskawicznie.  Pary spodziewające się potomstwa dowiadują się m.in. jak przygotować się do porodu i jak opiekować się nowonarodzonym dzieckiem. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Miejsce:

Pro-Medica w Ełku, Baranki 24 (szpital), przy Ośrodku Rehabilitacji Dziennej, sala gimnastyczna I piętro

Terminy:

Program przewiduje 10 spotkań. Zajęcia będą odbywały się 1 raz w tygodniu, w godzinach popołudniowych: 17:00 – 18:00.
Łączna liczba zajęć – 20 godzin, w tym:
1. zajęcia teoretyczne – 3 godziny
2. zajęcia warsztatowe – 9,5 godziny
3. ćwiczenia – 7,5 godziny

Program:

Zakres tematyczny programu Edukacja Przedporodowa – Szkoła Rodzenia:
1. przebieg kolejnych etapów ciąży,
2. wsparcie psychiczne ciężarnej i jej rodziny,
3. przebieg porodu,
4. psychofizyczne przygotowanie kobiety do porodu,
5. rola osoby bliskiej przy porodzie,
6. metody łagodzenie bólu porodowego,
7. znaczenie kontaktu z dzieckiem bezpośrednio po porodzie,
8. połóg,
9. pielęgnacja noworodka,
10. najczęstsze problemy okresu noworodkowego,
11. karmienie naturalne,
12. nauka prawidłowych zachowań w trakcie porodu,
13. zapoznanie ciężarnej z oddziałem położniczym i blokiem porodowym,
14. ćwiczenia fizyczne ogólnousprawniające, wzmacniające, rozciągające,
relaksujące,
15. nauka oddychania torem brzusznym i przeponowym,
16. ćwiczenia przygotowujące do porodu,
17. ćwiczenia w połogu,
18. nauka karmienia piersią,
19. promocja karmienia piersią.

Informacji szczegółowych udzielają:
1. Koordynator, tel. 507 177 379
2. Organizator, tel. 667 703 740

Szczegóły na stronie: edukacjaelk.pl