Pracowniku, czy angażujesz się w wykonywaną pracę?

Najłatwiej przychodzi nam wykonywanie tych czynności, które najbardziej lubimy. Zaangażowanie w miejscu pracy jest istotnym elementem przekładającym się na naszą produktywność. Czy Polacy, jako pracownicy, potrafią się angażować w wykonywane obowiązki służbowe?

Podstawą funkcjonowania większości przedsiębiorstw są oddani pracownicy. To oni każdego dnia, (dzięki wykonywaniu swoich obowiązków służbowych) sprawiają, że firma się rozwija i osiąga zyski. Z punktu widzenia pracodawców, zagadnienie zaangażowania osób zatrudnionych jest niezwykle istotne. W ostatnich latach badań dotyczących zaangażowania pracowników w wykonywane obowiązki zawodowe przeprowadzono przynajmniej kilka. W 2013 roku wyniki swojego opublikował Instytut Gallupa. Podmiot ten badał zaangażowanie pracowników zarówno w polskich, jak i zagranicznych firmach. Jak wynika z badania, polscy przedsiębiorcy nie mają powodów do radości – tylko 17% osób zatrudnionych angażuje się w swoje obowiązki służbowe.

Niepokojące wyniki

Z badania przeprowadzonego przez Instytut Gallupa wynika, że nie tylko polscy pracodawcy mają problem z zaangażowaniem pracowników w wykonywane czynności służbowe pracowników. Również zagraniczni przedsiębiorcy borykają się z tym zjawiskiem. Z perspektywy globalnej wynika, że w pracę angażowało się tylko 13% zatrudnionych. Jakie powody leżą u podstaw braku zaangażowania pracowników? Czy chodzi wyłącznie o motywację, czy może również sposób traktowania zatrudnionych przez pracodawców? Zagadnienie to jest złożone i rozpatrywać można je na wielu płaszczyznach.

Odpowiedzi na podstawowe pytania

Brak zaangażowania zatrudnionych w wykonywane czynności służbowe może mieć różne źródła. Przede wszystkim nie każdy pracownik potrafi odpowiedzieć na proste pytania: Dlaczego wykonuje swoją pracę? Czemu służy wykonywanie codziennych poleceń szefa? To podstawowe pytania, na które nie każdy zatrudniony zna odpowiedź. Tymczasem to właśnie one stanowią grunt dla zaangażowania. Pracownicy powinni wiedzieć, po co i dlaczego w wykonywane czynności mają wkładać energię. Dopiero wówczas można wymagać od nich, by realizowali swoje obowiązki w sposób skrupulatny.

Czym jest motywacja?

Gdy mowa o zaangażowaniu pracowników w wykonywane czynności, pojawia się zagadnienie motywowania zatrudnionych. To jedno z poważniejszych wyzwań, przed którymi stoi każdy pracodawca. Warto przy tym zauważyć, że od poziomu motywacji pracowników zależy nie tylko wypracowany w firmie zysk, lecz także jej sukces. Czym w ogóle jest motywacja? Specjaliści podają różne tej definicje. Z całą pewnością można jednak powiedzieć, że to proces, dzięki któremu działania człowieka ukierunkowane są na realizowanie wcześniej założonych celów. Skoro tak, warto widzieć, w jaki sposób pracodawca może motywować swoich podwładnych.

Jak motywować pracowników?

W literaturze omawiającej zagadnienie motywowania pracowników podkreśla się, że szefowie mogą zdecydować się na dwie drogi wzbudzania motywacji – finansową i pozafinansową. Premia, dodatek do wynagrodzenia czy podwyższenie pensji może pozytywnie wpłynąć na zaangażowanie pracowników w wykonywane czynności. O tym, jak motywować pracowników finansowo przeczytasz tu: www.praca-katowice.info/porady-dla-pracodawcow/556/premia-ktora-nie-motywuje.Trzeba jednak wiedzieć, że nie tylko finansowe nagrody mogą być stosowane, by pracownicy wykonywali swoją pracę z należytą uwagą i poświęceniem. Z punktu widzenia pracodawców ważnym powinno być to, że nie ma pracownika, który nie chciałby być chwalony czy doceniany. Z tego względu tak ważne jest znalezienie tzw. „złotego środka”. Pozafinansowe metody motywowania zatrudnionych są szczególnie istotne dla firm, które dopiero się rozwijają i nie mogą zagwarantować pracownikom wysokich pensji.