Ochrona rybitw w województwie warmińsko-mazurksim

21.03. Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku zaprasza na prezentację Sebastiana Menderskiego – Kierownika Regionalnego Biura Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków w Olsztynie.

Prezentacja dotyczyć będzie projektu, w jaki zaangażowali się ornitolodzy z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, mianowicie w budowanie rybitwom rzecznym sztucznych wysp, gdyż w ostatnich latach w woj. warmińsko-mazurskim znacznie pogorszyły się warunki życia tych ptaków. Rybitwy rzeczne gniazdują na wyspach piaszczystych,  gdzie nie ma wysokiej roślinności. Przez lata takie idealne warunki te ptaki znajdowały na wyspach mazurskich jezior, jednak z biegiem czasu ich naturalne siedliska zaczęły zanikać. W trakcie spotkania dowiemy, się jak realizowano projekt  oraz jakie są jego efekty.

Miejsce:

Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku (sala nr 2)

Termin:

21 marca 2014

godz. 10:30

Wstęp wolny