Nadchodzi rewolucja w systemie oceniania uczniów?

Wprowadzenie nowych technologii do systemu oceniania w szkołach może przyczynić się do obiektywizacji ocen, poprawy wyników uczniów oraz wzrostu efektywności pracy nauczycieli – wynika z najnowszego raportu firmy Pearson, światowego lidera w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań edukacyjnych.

Opublikowany w grudniu 2014 r. raport pt. „Przygotowując się na renesans w ocenianiu” (ang. Preparing for a Renaissance in Assessment) autorstwa sir Michaela Barbera i dr Petera Hilla, stanowi kolejny ważny głos w debacie rozgorzałej w ostatnim czasie w środowiskach edukacyjnych na całym świecie, dotyczącej kształtu współczesnego systemu oceniania i ewaluacji. Publikacja wypunktowuje wady obecnych praktyk, którymi rządzą przyznawane uczniom cyfry, litery czy procenty – niewiele mówiące o całokształcie ich umiejętności i kompetencji.

Tymczasem, zdaniem autorów raportu, wraz z rozwojem nowych technologii przed systemem oceniania w szkołach otworzyły się nowe możliwości, do których należą m.in.:

  • wykorzystanie tzw. testów adaptacyjnych – testów opartych na specjalnym algorytmie, który prezentuje zadania dostosowane do poziomu wiedzy osoby wypełniającej test na podstawie udzielanych odpowiedzi. System niejako dopasowuje się w ten sposób do stopnia zaawansowania ucznia, który wypełnia test — decyduje, które ze zbioru zadań o różnym zakresie trudności ma wypełnić oraz kiedy ma się on zakończyć. Ta metoda pozwala nie tylko zaoszczędzić czas nauczyciela spędzony na sprawdzaniu prac, ale także zmniejszyć liczbę pytań podczas testów oraz zminimalizować ryzyko ściągania;
  • zautomatyzowane ocenianie wpływa na poprawę dokładności ocen i niweluje zjawisko ich subiektywizacji, które ma miejsce w  odniesieniu do przedmiotów wykorzystujących ocenę jakościową (np. wypracowania, eseje z historii czy języka ojczystego);
  • integracja opartego na technologii systemu oceniania z codziennymi aktywnościami podejmowanymi w klasie daje  możliwość ciągłej weryfikacji postępów uczniów. Nauczyciele, uczniowie i rodzice zyskają tym samym stały wgląd w wyniki i postępy ucznia na rozmaitych polach, co pozwala na indywidualizację podejścia do ucznia i co za tym idzie na podniesienie poziomu nauczania.

Raport Pearsona zawiera praktyczne wskazówki dotyczące działań, które mogą podjąć władze, szkoły i nauczyciele, na rzecz wdrażania pozytywnych zmian w systemie ewaluacji.  Ich wprowadzenie ma szansę zmodernizować system nauczania – korzystnie wpływając na poziom osiąganych przez uczniów wyników oraz  dostosowując go do realiów współczesnego życia i rynku pracy.

Mimo, że raport adresowany jest głównie do instytucji systemu edukacji i środowisk z nim związanych, to wnioski z niego płynące mogą mieć także istotne znaczenie dla innych odbiorców, np. pracodawców czy środowisk akademickich.

Pełna wersja raportu dostępna jest na stronie: https://research.pearson.com/content/plc/prkc/uk/open-ideas/en/articles/preparing-for-a-renaissanceinassessment/_jcr_content/par/articledownloadcompo/file.res/Preparing_for_a_Renaissance_in_assessment.pdf