Na jakie stanowiska rekrutowano w II kwartale 2016 r.? Raport Pracuj.pl

Analiza ofert pracy opublikowanych na portalu Pracuj.pl w II kwartale 2016 r. wskazuje, że najwięcej ogłoszeń o pracę skierowano do osób pracujących na stanowisku specjalisty (69% wszystkich ofert). Na drugim miejscu uplasowały się oferty pracy dedykowane kierownikom/managerom (13% wszystkich ofert), do których skierowano 16 937 ogłoszeń, na trzecim miejscu znalazły się oferty pracy dla asystentów (5% wszystkich ogłoszeń).  

praca11Z jakich branż pochodziło najwięcej ofert pracy dla kierowników?

Analiza ofert pracy opublikowanych przez pracodawców w II kwartale 2016 r. wskazuje, że istnieją branże, w których stanowiska dla specjalistów stanowią blisko 90% ogółu ogłoszeń. Widoczne jest to szczególnie w branży IT, w której oferty pracy dla osób na stanowiskach specjalistów stanowiły 88% wszystkich ogłoszeń. Drugą branżą z podobnym wynikiem była telekomunikacja i zaawanasowane technologie, w której 83% ofert skierowanych było do specjalistów. Zarazem branże te procentowo zgłosiły najmniejsze zapotrzebowanie na kierowników. Z branży IT – zaledwie 6% wszystkich ofert pracy skierowanych jest do kierowników, a z branży telekomunikacja i zaawansowane technologie 8% wszystkich ogłoszeń stanowią oferty pracy dla kierowników.

Osób na stanowiska kierownicze poszukiwali głównie pracodawcy z branży handel
i sprzedaż, opublikowali oni 4485 ofert dla kierowników, co stanowiło 18% wszystkich ofert z tej branży. 1249 ofert pracy dla kierowników  pochodziło z branży budownictwo i nieruchomości (16% wszystkich ogłoszeń z tej branży to oferty pracy dla kierowników), 2244 ofert pochodziło z branży bankowość, finanse, ubezpieczenia (13% wszystkich ogłoszeń z tej branży dedykowanych kierownikom) oraz 1238 ofert pracy dla kierowników pochodziło z branży przemysł ciężki (11% wszystkich ogłoszeń z tej branży dedykowanych było kierownikom).

Najmłodsi na rynku pracy coraz chętniej poszukiwani

Obecna sytuacja na rynku pracy sprawia, że pracodawcy coraz chętniej kierują się ku najmłodszym uczestnikom rynku pracy, co widoczne jest we wzrostach liczby ofert pracy skierowanych do praktykantów i stażystów oraz asystentów. W II kwartale 2016 r. liczba ogłoszeń o pracę dla asystentów zwiększyła się o 30% w porównaniu z II kwartałem 2015 r., a dla praktykantów i stażystów o 28%. Dla porównania liczba ofert pracy na stanowiska specjalistyczne wzrosła 14% rok do roku, a na stanowiska kierownicze o 12%. Jednak mimo dynamicznego wzrostu, nadal oferty pracy dla najmłodszych uczestników rynku stanowią niewielki odsetek ogółu ogłoszeń. 5% wszystkich ofert pracy skierowanych jest do asystentów oraz 3% wszystkich ofert pracy skierowanych jest do praktykantów i stażystów.

Asystentów, w II kwartale 2016 roku, poszukiwali przede wszystkim pracodawcy z branż handel i sprzedaż (1780 ogłoszeń), bankowość, finanse, ubezpieczenia (829 ogłoszeń), budownictwo i nieruchomości (394 ogłoszeń) oraz telekomunikacja i zaawansowane technologie (366 ogłoszeń). Największe wzrosty zapotrzebowania na asystentów, w stosunku do II kwartału 2015 roku, odnotowano w branży handel i sprzedaż, w której pojawiło się 65% więcej ofert pracy dla asystentów, w branży telekomunikacji i zaawansowanych technologii, z której pochodziło o 48% więcej ofert pracy dla asystentów oraz w branży produkcja dóbr szybkozbywalnych (FMCG), z której pochodziło o 42% więcej ofert pracy dla asystentów.

Najwięcej ogłoszeń na praktyki i staże w II kwartale 2016 r. opublikowali pracodawcy z branży bankowość, finanse, ubezpieczenia – łącznie 681 ogłoszeń. Praktykanci i stażyści poszukiwani byli także przez firmy z branży handel i sprzedaż (511 ogłoszeń) oraz produkcja dóbr szybkozbywalnych FMCG (334 ogłoszeń). Największy odsetek ofert praktyk i staży w II kwartale 2016 r. skierowano do osób specjalizujących się w HR/zasobach ludzkich – wśród wszystkich ogłoszeń skierowanych do osób tej specjalizacji 8% stanowiły te adresowane do najmłodszych uczestników rynku pracy.

W jakich specjalizacjach jest więcej pracy dla kierowników?

Analizując konkretne specjalizacje, największy odsetek ofert pracy na stanowiska kierownicze w II kwartale 2016 r. skierowano do osób odpowiedzialnych za obszar budownictwa  (ogłoszenia kierownicze stanowiły 26% wszystkich ofert skierowanych do tych pracowników). Kierowników poszukiwano także wśród pracowników handlu i sprzedaży (18% wszystkich ogłoszeń dla tych pracowników to ogłoszenia na stanowiska kierownicze), osób zajmujących się marketingiem (18% wszystkich ogłoszeń skierowanych do tych pracowników to ogłoszenia na stanowiska kierownicze) oraz ekspertów ds. produkcji (17% wszystkich ogłoszeń skierowanych do tych pracowników to ogłoszenia na stanowiska kierownicze).

Największe wzrosty zapotrzebowania na kierowników zanotowano w II kwartale 2016 roku wśród ofert pracy dla IT (o 53% więcej ofert pracy dla kierowników w ujęciu rok do roku), pracowników obsługi klienta (o 43% więcej) oraz osób odpowiedzialnych za HR/zasoby ludzkie (o 27% więcej).

Do specjalistów, czyli osób z co najmniej dwuletnim stażem pracy, pracujących na samodzielnych stanowiskach zaadresowano w II kwartale 2016 r. najwięcej ofert pracy niezależnie od specjalizacji. Największe wzrosty zapotrzebowania na tych pracowników, rok do roku, odnotowano wśród specjalistów IT (wzrost o 27% w stosunku do roku 2015) obsługi klienta (wzrost o 26%) oraz produkcji (wzrost o 21%).

Oferty pracy dla kierowników nie tylko z dużych firm

Jak wynika z danych Pracuj.pl za II kwartał 2016 r. firmy, niezależnie od wielkości, najchętniej poszukują specjalistów. Ogłoszenia dla specjalistów stanowią 73%, a dla kierowników 13% wszystkich ogłoszeń z firm małych (zatrudniających od 11 do 50 osób). Zarazem z tych firm odnotowano największy, 23% wzrost liczby ofert pracy dla kierowników. Kierownicy poszukiwani są najchętniej przez największe firmy (zatrudniające powyżej 251 osób) – firmy tej wielkości skierowały do nich 5442 ogłoszenia (15% ogłoszeń z tej wielkości firm dedykowanych jest kierownikom).

***

Pracuj.pl to wiodący polski serwis rekrutacyjny. Kandydatom dostarcza codziennie ponad 30 tysięcy oferty pracy od atrakcyjnych pracodawców, a także porady specjalistów dotyczące poszukiwania pracy, rozwoju kariery zawodowej oraz zdobywania dodatkowych kwalifikacji. Portal powstał w 2000r. i należy do Grupy Pracuj, będącej właścicielem wiodących marek na rynku rekrutacji on-line w Polsce i na Ukrainie. www.pracuj.pl