Kurs Instruktora Turystyki Kwalifikowanej

Centrum Edukacji Ekologicznej, Ełckie Stowarzyszenie Ekologiczne i Towarzystwo Turystów Przyrodników i Krajoznawców zapraszają na : Kurs Instruktora Turystyki Kwalifikowanej, specjalność: turystyka kajakowa. 
PROGRAM KURSU:
  1. Turystyka kajakowa jako forma turystyki kwalifikowanej
  2. Organizacja imprez turystyki kajakowej
  3. Bezpieczeństwo w turystyce kajakowej
  4. Rekreacja i animacja czasu wolnego
  5. Szlaki kajakowe
  6. Metodyka prowadzenia wycieczek kajakowych
  7. Krajoznawstwo w turystyce kajakowej
  8. Prawne aspekty turystyki kwalifikowanej
  9. Ćwiczenia terenowe: podstawowe techniki ratownicze, prowadzenie turystycznej grupy kajakowej na spływie, metodyka pilotażu i przewodnictwa turystycznego, dobór komentarza krajoznawczego, podstawy locji śródlądowej, praca z mapą, terenoznawstwo
 Termin:
 27-28 czerwca (sobota – niedziela)
godzina: 10:00 – 18:00
Miejsce:
CEE w Ełku, ul. Parkowa 12
Organizacja kursu:
27.06 – część teoretyczna – wykłady – w godzinach 10:00 – 18:00
28.06 – część praktyczna – spływ – w godzinach 9:00 – 15:00/16:00
 Współorganizator: Towarzystwo Turystów Przyrodników i Krajoznawców
 KOSZT : 310,00 zł /os. 
Jest możliwość bezpłatnego uczestnictwa w kursie, należy wysłać do CEE w Ełku  list motywacyjny, zawierający:
inf. na temat dotychczasowych osiągnięć, szczególnie tych, związanych z krzewieniem turystyki i krajoznawstw, inf. o wcześniejszej współpracy z CEE ( o ile istnieje), informacji odnośnie celu uczestnictwa w kursie Instruktora Turystyki Kwalifikowanej : specjalność turystyka kajakowa. Na zgłoszenie i list motywacyjny czekamy do dnia 19 czerwca (piątek) 
 WYMAGANIA: ukończony 18 r. ż. oraz posiadanie minimum średniego wykształcenia; dobry stan zdrowia; umiejętność pływania wpław; znajomość technik pływania kajakiem niezbędnych do uprawiania turystyki kajakowej.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA.

Zapisy:
tel. 87/610 16 24
mailowo: e.sigiel@cee.elk.pl
osobiście: CEE w Ełku, ul. Parkowa 12
Więcej na stronie cee.elk.pl