Konkurs na pracę dyplomową o Ełku

Teraz jest czas decyzji – zapraszamy studentów do pisania prac o Ełku i wzięcia udziału w „Konkursie na najlepszą pracę dyplomową o tematyce związanej z Miastem Ełk”. 
Konkurs skierowany jest do absolwentów studiów magisterskich, inżynierskich, licencjackich i doktoranckich oraz słuchaczy studiów podyplomowych. W tym roku w październiku odbędzie się rozstrzygnięcie VIII edycji Konkursu.

Zapraszamy wszystkich studentów, którzy jeszcze nie wybrali tematu swojej pracy dyplomowej do napisania o tematyce związanej z naszym miastem, np. turystyce i rekreacji, polityce społecznej, administracji publicznej, rozwoju przedsiębiorczości itd.

W tym roku 2015 pula nagród wynosi 15 394 zł.
Termin składania prac: do 15 października (w sekretariacie Urzędu Miasta Ełku).

Szczegółowych informacji udziela Wydział Promocji, Sportu i Kultury Urzędu Miasta Ełku.

W 2014 roku na konkurs wpłynęło 21 prac: 3 prace licencjackie, 15 prac magisterskich, 3 prace inżynierskie.

Tematyka prac była przeróżna, ale zawsze dotyczyła spraw związanych z miastem Ełk. Dotyczyły one różnych dziedzin: architektury, gospodarki turystycznej, administracji publicznej, inwestycji, turystyki i rekreacji, nauk społecznych, historii, zarządzania oraz gospodarki przestrzennej. Prezydent Ełku przyznał 3 nagrody i 2 wyróżnienia.