Konkurs na najlepszą pracę dyplomową związaną z Ełkiem

Do 15 października 2015 r., w sekretariacie Urzędu Miasta Ełku, można składać wnioski w „Konkursie na najlepszą pracę dyplomową o tematyce związanej z Miastem Ełk”.

Konkurs skierowany jest do absolwentów studiów magisterskich, inżynierskich, licencjackich, doktoranckich oraz słuchaczy studiów podyplomowych, piszących swoje prace na temat Ełku, w obszarze np. turystyki i rekreacji, polityki społecznej, administracji publicznej czy rozwoju przedsiębiorczości. To już VIII edycji Konkursu. Pula nagród wynosi 15 394 zł.

Prace należy składać do 15 października 2015 r., w sekretariacie Urzędu Miasta Ełku.

W 2014 r. na konkurs wpłynęło 21 prac: 3 prace licencjackie, 15 prac magisterskich, 3 prace inżynierskie. Prezydent Ełku przyznał 3 nagrody i 2 wyróżnienia.

Tematyka złożonych prac była przeróżna, ale zawsze dotyczyła spraw związanych z miastem Ełk. Dotyczyły one różnych dziedzin: architektury, gospodarki turystycznej, administracji publicznej, inwestycji, turystyki i rekreacji, nauk społecznych, historii, zarządzania oraz gospodarki przestrzennej.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Promocji, Sportu i Kultury Urzędu Miasta Ełku,
tel. (87) 73 26 41 98.