Konferencja naukowa dotycząca autyzmu

10.12. Wraz z Panią Joanną Ciszewską – terapeutką integracji sensorycznej, Prezydentem Miasta Ełk oraz Ełckim Centrum Kultury, mamy zaszczyt zaprosić Państwa na pierwszą w Ełku konferencję naukową „Całościowe zaburzenia rozwoju ze spektrum autyzmu oraz zespoły pokrewne. Teoria i praktyka”.
konferencja-impulsWstęp wolny.
PROGRAM:
9.00 – 9.15 Otwarcie konferencji – moderator Joanna Ciszewska
9.15 – 9.45 Wczesne wspomaganie dziecka w przedszkolu –
mgr Ewa Drzymkowska, oligofrenopedagog, wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci i uczniów z autyzmem, terapeuta integracji sensorycznej, trener Biofeedbacku
9.45 – 10.45 Dziecko z uszkodzeniem mózgu w szkole – jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami- dr Krzysztof Liszcz, lekarz medycyny, psychiatra, absolwent łódzkiej Wojskowej Akademii Medycznej
10.45 – 10.55 Przerwa kawowa
10.55 – 11.55 Uczeń ze spektrum autyzmu w rzeczywistości szkolnej. Warsztat nauczyciela – propozycje rozwiązań najważniejszych problemów. – Bernadetta Kosewska, asystentka w Zakładzie Terapii Pedagogicznej, terapeuta Integracji Sensorycznej, APS w Warszawie
11.55 – 12.00 Przerwa na małą kawę
12.00 – 12.30 Obraz kliniczny dziecka afatycznego i autystycznego, diagnoza różnicująca zaburzeń mowy w autyzmie i afazji – mgr Anna Zaniewska, neurologopeda
12.30 – 13.30 Przerwa na lunch
13.30 – 13.45 Przerywnik muzyczny – Kacper Kasprzak
13.45 – 14.45 Terapia i rehabilitacja czy dostosowania – jak wspierać dziecko – dr Krzysztof Liszcz
14.45 – 16.15 Wideotrening komunikacji jako metoda wspomagająca kompetencje wychowawcze rodziców – mgr Małgorzata Dąbrowska, dziecięcy psycholog kliniczny, absolwent
Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, APS w Warszawie
16.15 – 16.45 Studium przypadku syna Patryka, prezentacja komory hiperbarycznej – Katarzyna Jonik, mama Patryka (autyzm)