Kiedy zacząć przygotowania do budowy?

Budowa domu czy też innego budynku , to proces wieloetapowy, który wymaga dobrego zaplanowania każdego kroku. Dobrze zaplanowana budowa, to niższe koszty, gdyż mamy możliwość zastanowienia się nad dostępnymi rozwiązaniami, ewentualnymi zmianami. Często szybko podejmowane decyzje idą w parze z wyższymi kosztami.

Cały proces planowania budowy można podzielić na etapy, które inwestorowi łatwo obrazują co i kiedy należy załatwić.

Etap I – pozwolenie na budowę

Aby budowę rozpocząć zgodnie z prawem, należy uzyskać pozwolenie na budowę. Ten proces, to załatwianie papierów, bieganie po urzędach i wiele decyzji, które będą realizowane na etapie budowy. Decyzja o pozwoleniu na budowę wymaga uprawomocnienia, ustawowo jest to termin 14 dni od odebrania przez stronę postępowania przedmiotowej decyzji. Decyzja nie ma terminu ważności, jednak budowę należy rozpocząć w ciągu dwóch lat. Przed rozpoczęciem prac należy kupić dziennik budowy, wybrać kierownika budowy i złożyć w starostwie zgłoszenie o rozpoczęciu budowy.

Etap II – stan zero

Po zgłoszeniu zamiaru rozpoczęcia budowy ( nie wcześniej niż 7 dni) możemy przystąpić do prac na budowie. Pierwszą rzeczą, jaka jest konieczna to przygotowanie placu budowy. Teren budowy należy zabezpieczyć, wykonać ogrodzenie (może być takie na czas budowy), szczególnie należy zadbać o zabezpieczenie stref niebezpiecznych. Jeżeli plac budowy jest gotowy, to uprawniony geodeta musi wytyczyć lokalizację budynku, zgodnie z projektem zagospodarowania budowy oraz wg wskazówek kierownika budowy.
Po tym, jak geodeta wytyczy budynek, zaczynamy roboty ziemne, czyli grunt pod budowę fundamentów a jeżeli jest w projekcie podpiwniczenie, to pod podpiwniczenie. Aby rozprowadzić kanalizację poziomą należy najpierw wykonać ławy fundamentowe, ściany fundamentowe wraz z ich izolacją.

Etap III – stan surowy otwarty

Na wymurowanych ścianach fundamentowych  staną pierwsze ściany naszego domu. Etap III to jeden z ważniejszych etapów budowy. Podczas tego etapu stawiane są również kominy, wykonywane stropy i schody żelbetowe. Te wszystkie elementy mają znaczący wpływ na całą konstrukcję budynku. Należy pamiętać, że każda zmiana (np. materiałów budowlanych) wymaga zgody kierownika budowy. Nieistotne zmiany mogą być wprowadzone tylko poprzez wpisanie ich do dziennika budowy, natomiast zmiany, które są szczególnie ważne dla konstrukcji domu muszą być zgłoszone do starostwa, jako zmiany do projektu.
Zakończenie stanu surowego otwartego kończy się na wykonaniu więźby dachowej oraz pokrycia dachu.

Etap IV – Instalacje, tynki

Instalacje wodną, kanalizacyjną, elektryczną i gazową należy wykonać zgodnie z zasadami technicznymi, aby zapewnić bezpieczeństwo w funkcjonowaniu tych instalacji. Po wykonaniu konieczne jest sprawdzenie każdej z nich oraz należy dokonać odbioru technicznego- przede wszystkim dotyczy to instalacji gazowej i elektrycznej.
Po wykonaniu instalacji przystępujemy do wylewania podłóg a następnie do wykonywania tynków.

Etap V – montaż okien, urządzeń technicznych oraz wykończenie

Montaż zaczynamy od strony zewnętrznej, czyli od okien i drzwi wejściowych do budynku czy bram. Prace te najlepiej zakończyć przed pierwszymi mrozami i opadami śniegu, co pozwoli na ogrzewanie budynku i wykonywanie prac wykończeniowych wewnątrz. Po montażu stolarki można przystąpić do wykonania elewacji, która ma za zadanie nadać ładne wykończenie ale przede wszystkim zapewnić odpowiednią izolację.
Po wykonaniu prac na zewnątrz, można przejść do montowania pieca oraz podłączenia grzejników i jeżeli jest zaplanowane ogrzewanie podłogowe, to też wykonujemy je w tym etapie. Instalacje należy sprawdzić, czy jest poprawnie wykonana, czy grzeje jak powinna , czy nie ma przecieków.
Prace wykończeniowe to chyba najmilszy etap dla Inwestora. Podłogi mają ją nadany indywidualny charakter a ściany pięknieją  z każdym machnięciem pędzlem.

Etap VI – koniec budowy

Jak i na początku tak i na końcu czekają nas formalności i sprawy urzędowe. Konieczne jest powiadomienie powiatowego inspektora nadzoru o zakończeniu budowy. Inspektor ma 21 na dokonanie odbioru, jeżeli w tym terminie nie zgłosi sprzeciwu, to nasz dom formalnie został odebrany i możemy się wprowadzić.

Tak więc budowa domu to inwestycja, która wymaga cierpliwości, wielu przemyśleń i mnóstwo papierkowej roboty. Jednak radość z posiadania wymarzonego domu jest bezcenna.

Autor artykułu:
Artykuł przygotowała firma Zarzycki Konstrukcje Budowlane z Wrocławia. Firma oferuje kompleksową obsługę Inwestora począwszy od doradztwa poprzez opracowania projektów i dokumentacji, nadzór aż po wykonawstwo.