Kąpiel dla odważnych

15.02. Do 13 lutego można zapisać do udziału w 9 Kąpieli dla odważnych. Nietypowa kąpiel odbędzie się 15 lutego na plaży miejskiej przy ul. Parkowej .

Liczy się kolejność zgłoszeń, bo limit miejsc to 150 osób.  Zgłoszenia przyjmowane są do 13.02.2015 r. (piątek) do godz. 12:00 lub do wyczerpania miejsc. Kąpiel odbędzie się 15 lutego 2015 roku na trenie Plaży Miejskiej w Ełku przy ul. Parkowej. Sekretariat Kąpieli czynny jest w dniu 15.02.2015 w godz. od 10:00 rozpoczęcia imprezy. Kąpiel odbędzie się o godz. 12:00 w dniu 15.02.2015. Morsy wchodzą do wody po sygnale. Uczestnikiem zostaje każda osoba, która dokona stosownych czynności rejestrowych: zostanie zgłoszona na formularzu rejestrowym, potwierdzi swoją obecność w sekretariacie Kąpieli, podpisując świadczenie woli i pozostawi je obsłudze sekretariatu, jest pełnoletnia. Osoba niepełnoletnia może kąpać się tylko w obecności przynajmniej jednego z rodziców lub opiekuna prawnego.

Głównym organizatorem jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich zgłoszonych uczestników. Pozostałymi oficjalnymi dokumentami są: oświadczenie woli uczestnika wraz z formularz zgłoszeniowy.

Adres organizatora głównego:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Piłsudskiego 29 /19-300/ Ełk

tel. 0 87 610 38 38 e-mail: mosir@elk.com.pl

Osobą odpowiedzialną za organizację imprezy jest Ireneusz Dzienisiewicz – główny specjalista ds. promocji i rozwoju.

Zgłoszenia przyjmowane są pisemne na adres mailowy.