Jak zarządzać pracownikami? – Lean HR

Lean Management, czyli szczupłe zarządzanie zakłada redukcję zakłóceń, które doprowadzają do zmniejszenia efektywności produkcji.

Jak-zarzadzac-pracownikami-Lean-HREliminacja wszelkich zbędnych elementów dotyczy wszystkich składowych, które przyczyniają się do realizacji każdego cyklu produkcji określonych wyrobów, jakie oferuje dane przedsiębiorstwo.

Sam twórca określa niepotrzebne czynniki jako marnotrawstwa, które zawsze będą wpływać niekorzystnie na działalność firmy. Dotyczą one zarówno samej metodyki pracy, usterek czy wad konstrukcyjnych wykorzystywanych maszyn i urządzeń oraz organizacji pracy zatrudnionych w zakładzie osób. Właściwe zarządzanie personelem to właśnie Lean HR. Opis tej koncepcji oraz metodykę jej wdrażania w strukturach firmy znajdziecie poniżej.

Podstawy Lean HR

Wyznaczanie realnych celów i określanie zadań, które mają angażować wszystkich pracowników to podstawa Lean HR. Chodzi też o stworzenie im jak najlepszych warunków pracy, bo tylko wtedy pracownicy są optymalnie wydajni. Kadra zarządzająca powinna słuchać uwag zatrudnionych na każdym szczeblu organizacji i natychmiast na nie reagować. To właśnie personel najlepiej wie, jakie błędy trzeba poprawiać, by praca przebiegała sprawnie.

Manager powinien brać pod uwagę sugestie dotyczące organizacji każdego stanowiska pracy. Zatrudniane mają być osoby, które posiadają odpowiednie kwalifikacje i umiejętności. Osoba na stanowisku kierowniczym powinna dokładnie znać preferencje i oczekiwania podległych pracowników i tak organizować pracę, by powierzone zadania przebiegały w pełnym komforcie.

Redukowanie marnotrawstw

Również w przypadku pracy ludzkich rąk ważna jest eliminacja marnotrawstw. Liczy się redukowanie zbędnych czynników, które pracę mogą zakłócać. Nie można doprowadzać do obarczania pracowników zbyt dużą ilością obowiązków. Nie jest wskazana nadprodukcja, która prowadzi do niepotrzebnego magazynowania nadmiaru. Zbyt duże obciążenia na jakimkolwiek etapie produkcji mogą przyczyniać się do opóźnień, które z kolei będą generować straty dla firmy, a wyrabiane produkty będą wykazywać znacznie niższą jakość.

Z drugiej zaś strony nie można pozwolić na obniżenie wydajności pracowników. Opóźnienia mogą doprowadzić do tego, że specjaliści nie będą mogli wykonywać swoich zadań w wytyczonym czasie. Takie oczekiwanie to również marnotrawstwo.

Kadra zarządzająca powinna usprawniać organizację pracy podlegających pracowników. Liczy się odpowiednia komunikacja pomiędzy poszczególnymi działami. Należy również eliminować zbędne czynności i upraszczać procedury realizacji zawodowych obowiązków. Przy samym stanowisku pracy ma panować ład i porządek, pracownik nie może być rozpraszany.

Koncepcja Lean HR zakłada jeszcze jeden typ marnotrawstwa, którego należy się wystrzegać. To utracona kreatywność pracowników. Aby jej zapobiec, manager powinien dobrze poznać wszystkie zatrudnione osoby. Może okazać się, że dodatkowe umiejętności i kwalifikacje pozwolą na wewnętrzną rotację, dzięki czemu praca zostanie w pełni usprawniona. Optymalne zaangażowanie i wydajność pracowników ma miejsce wtedy, gdy każdy wykonuje dokładnie taką pracę, jaka sprawia mu przyjemność.

Artykuł powstał w oparciu o treści zamieszczone na stronie Leanhill.com – firmy wspomagającej proces produkcji w firmie.