Ełczanie poznajcie swoich radnych!

19.11. Debata obywatelska pn. „Radni bliżej mieszkańców” odbędzie się 19 listopada 2015 r. o godz. 17.30 w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Nasierowskiej. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się m.in. z jakimi sprawami i w jaki sposób można zwracać się do radnych, czego można od nich oczekiwać i jaki mają wpływ na nasze miasto. Wydarzenie skierowane jest do mieszkańców miasta Ełku.
Radni są reprezentantami lokalnej społeczności i mają istotny wpływ na kształt miejscowego prawa. Jednakże mieszkańcy zbyt rzadko kontaktują się z nimi w istotnych sprawach? Nie zgłaszają też problemów wynikających z lokalnej polityki.

Debata „Radni bliżej mieszkańców” ma na celu zapoczątkowanie dialogu ełckich radnych z mieszkańcami, a także uświadomić obu stronom, że bez niego trudno o racjonalny rozwój miasta.

Miasto jest dobrem wspólnym wszystkich mieszkańców, a radni jako ich przedstawiciele, powinni o nie dbać. Jednak nie sposób tego osiągnąć bez kontaktu ze społecznością.

Podczas debaty poruszony zostanie szereg tematów: jak być dobrym radnym, o odpowiedzialności w pełnieniu funkcji publicznych, o zasadach pracy radnych, dobrych praktykach i roli Rady Miasta w kontekście reprezentowania głosu lokalnej społeczności.

Spotkanie poprowadzi Waldemar Duczmal – prezes Stowarzyszenia Akcja Konin, wielbiciel Konina, społecznej partycypacji, pomysłodawca i współtwórca ogólnopolskiego portalu Mam Prawo Wiedzieć, zwolennik pełnej transparentności prac samorządu.

Debata organizowana jest przez Stowarzyszenie Adelfi w ramach Ełckiego Centrum Obywatelskiego Stacja finansowanego z budżetu Miasta Ełku.

Na pytania związane z debatą odpowiada Małgorzata Zając, Ełckie Centrum Obywatelskie Stacja ul. Małeckich 3/1, mail: stacja@adelfi.pl, tel. 87 737 74 82.