Ełckie Spotkania z Filmem Przyrodniczym

20.05. Paweł Świątkiewicz zabierze widzów w cudowny świat przyrody narwiańskich i biebrzańskich terenów. Podczas spotkań zaprezentowane zostaną materiały filmowe i fotografie ukazujące życie zwierząt w ich naturalnym środowisku. Wydarzenie organizuje Centrum Edukacji Ekologicznej.