Cztery pory roku na Mazurach – konkurs plastyczny

Ełckie Centrum Kultury i Szkoła Artystyczna ogłaszają konkurs plastyczny „CZTERY PORY ROKU NA MAZURACH”.  Celem konkursu jest promocja obszaru Mazur, budowanie lokalnej tożsamości w oparciu o zasoby kulturowe, historyczne i przyrodnicze, pogłębianie wiedzy o tradycji i kulturze.

 Tematem przewodnim konkursu jest: „Cztery pory roku na Mazurach”.  Interpretacja tematu jest dowolna i zależna od osoby wykonującej pracę. Praca musi być wykonana samodzielnie. W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku 5-14 lat z terenu województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

Warunki uczestnictwa:

1. Uczestnicy konkursu wykonują prace w formacie od A4 do A2 wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, grafika, (z wyłączeniem technik komputerowych), itp.). Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.

2. Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko 1 pracę, na odwrocie której wpisuje: tytuł pracy, imię, nazwisko, wiek oraz dane teleadresowe.

3. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody (przez opiekunów) na udzial w konkursie, przetwarzanie danych osobowych, przekazanie praw autorskich i praw pokrewnych na rzecz organizatora oraz na zamieszczenie informacji o konkursie i jego wynikach w wydawnictwach, publikacjach oraz na stronach www.

4. Każda praca MUSI zawierać na odwrocie metryczkę wg wzoru poniżej, wypełnioną drukowanymi literami.

metryczka

Termin nadsyłania prac upływa z dniem 30 czerwca 2015 roku. Prace przesłane po terminie nie będą oceniane.

Zasady przyznawania nagród:

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu KomisjaKonkursowa zwana dalej Komisją, a decyzja Komisji jest ostateczna.

2. Spośród zgłoszonych do konkursu prac komisja wybierze i nagrodzi 20 najlepszych prac. Autorzy otrzymają nagrody rzeczowe.

3. Wystawa prac odbędzie się w Szkole Artystycznej.

4. Wybrane prace zostaną umieszczone w kalendarzu na 2016 rok.

Prace należy składać do sekretariatu Szkoły Artystycznej, ul. Armii Krajowej 21, 19-300 Ełk.
Kontakt: sekretariat.szarte@eck.elk.pl, tel. 87 520 00 48.