Co musi zawierać projekt budowlany domu?

Pozwolenie na budowę domu nie może zostać uzyskane, jeśli inwestor nie dołączy do wniosku projektu domu.

architecture-1857175_1280To właśnie projekt jest najważniejszym dokumentem, na podstawie którego taką zgodę można uzyskać. Musi spełniać wiele warunków architektonicznych, które będą mogły zostać zaakceptowane do adaptacji na określonej działce.

Od stycznia 2017 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące między innymi standardów w kwestii projektów nieruchomości. Dotyczą one zarówno tych gotowych, jak i stworzonych zgodnie z indywidualnymi potrzebami przyszłych mieszkańców. Przede wszystkim należy pamiętać, że projekt domu to nie tylko zarys architektoniczno-budowlany samego budynku, ale również projekt zagospodarowania działki, na której powstanie.

Zgłoszenie budowy może się dzisiaj okazać niewystarczające, by rozpocząć budowę. Nowe przepisy zakładają konieczność określenia oddziaływania projektu. Jeśli ten nie wychodzi poza granice działki, można zacząć budować. Jeśli zaś wychodzi, niezbędne okaże się formalne uzyskanie specjalnego pozwolenia.

Co ważne, do projektu budowlanego nie jest już konieczne załączanie oświadczeń o zapewnieniu energii, wody czy gazu, przyłączenia do sieci kanalizacyjnej bądź wodociągowej. Inwestor nie musi też składać oświadczenia o zapewnieniu przyłączy telekomunikacyjnych. Oczywiście takie świadczenia muszą zostać zrealizowane, ale dopiero w późniejszych etapach, nie przy samym przekazywaniu projektu budowy domu.

Każdy inwestor musi wiedzieć, że projekt budowlany musi być niezmiennie zgodny z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Jeśli takowego nie ma, projekt ma uwzględniać wtedy Warunki Zabudowy. Nie można pomijać również kwestii wymogów ochrony środowiska.

Od nowego roku zmieniły się przepisy dotyczące izolacji przegród budowlanych i każdy projekt musi uwzględniać nowe wytyczne. Izolacja ma być teraz grubsza, ma zapewniać większą ciepłotę domu. Sam materiał izolacyjny musi być też lepszej jakości.

Inwestor nadal może wybierać spośród gotowych projektów domów. Musi mieć jednak na uwadze nowe wytyczne – firma projektowa ma obowiązek przedstawiać tylko takie oferty, które spełniają obowiązujące wymogi. Jeśli osoby planujące budowę domu chcą postawić na projekt indywidualny, to projektant musi posiadać wiedzę na temat nowych przepisów. Dzisiaj większą uwagę skupia się na adaptacji projektu na wybranej działce. Nieruchomość nie może być na przykład uciążliwa dla sąsiadów i najbliższego otoczenia, nie może stwarzać zagrożenia. Poddanie adaptacji projektu jest dzisiaj koniecznością, by można było rozpocząć budowę. Adaptacja ma być zgodna z projektem zagospodarowania terenu oraz lokalnych warunków, jakie stawia gmina.

Warto też pamiętać, że każdy projekt budowlany musi zawierać szczegółowe opisy części architektonicznej nieruchomości, musi zawierać również prezentację graficzną. Każdy projekt musi być także opatrzony danymi osób, które go stworzyły. Autorzy muszą też nanieść na niego swoje podpisy.

Artykuł przygotowany w oparciu o ofertę biura projektowego Projekty Prestige zawierającą projekty domów jednorodzinnych i nowoczesnych domów parterowych.